Artikel

Blog Corien van Starkenburg: Anders kijken

27 juni 2023

Per 1 augustus wordt het predicaat Excellente School afgeschaft. Scholen kunnen vanaf die datum geen aanvraag meer indienen om voor dit ‘keurmerk’ in aanmerking te komen. Een motie van Paul van Meenen vormde de aanleiding voor dit besluit van de minister van primair en voortgezet onderwijs.

Ik ben er blij mee. Toen ik nog directeur was van een school in Rijnsburg was er een ambitieuze bestuurder die de zes scholen onder zijn bestuur aanmoedigde excellente school te worden. Wij directeuren vonden dat helemaal geen goed idee, wij wilden juist samenwerken. We wilden van en met elkaar leren en dat doe je niet middels een ‘wedstrijd’. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat álle onderwijsprofessionals kwalitatief goed onderwijs willen geven. Om dat te kunnen waarmaken hebben ze vertrouwen nodig in plaats van eindeloze controle en beoordelingen.

Alle energie moet gaan zitten in passende onderwijsplekken voor álle leerlingen en niet in het streven excellente school te worden. Als onderwijs meer passend gemaakt kan worden, als kinderen en jongeren ook buiten de muren van de school tot ontwikkeling mogen komen, zijn vrijstellingen van de Leerplichtwet niet meer nodig. Dan kunnen die eindelijk afgeschaft worden.

Dat vraagt om een andere manier van denken en kijken. En om een ander beoordelingskader vanuit de inspectie waarin scholen en initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen gewaardeerd worden in plaats van afgerekend op hun ‘buiten de lijntjes kleuren’. Afvinklijstjes en meetlinten doen geen recht aan scholen en initiatieven die zich openstellen voor kinderen die elders niet geplaatst kunnen worden, of voor kinderen die soms al lange tijd thuiszitten en stap voor stap weer richting onderwijs bewegen.

Wat overigens niet wil zeggen dat de kwaliteit van scholen en de ontwikkeling van kinderen niet meetbaar moeten zijn. Natuurlijk moet dat, maar laten we vooral ook meten welk verschil scholen maken voor kinderen die een andere aanpak nodig hebben dan standaard geboden wordt. En dat verschil waarderen in een beoordelingskader.

Als scholen samen met hun partners kijken wat er WEL kan, verdient dat aanmoediging en ondersteuning. Aanmoediging om juist de groeiende groep kinderen die ongeoorloofd of geoorloofd thuiszit te helpen vanuit de aanwezigheidsgedachte. Wat is er nodig om dit kind WEL mee te laten doen? Dat is een opdracht niet alleen voor scholen en samenwerkingsverbanden, dat is een opdracht voor ons als samenleving.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.