Training/workshop

Wat is goed werk? Voer samen het gesprek

Altijd beschikbaar | Inschrijven

Iedere professional wil graag goed werk leveren. Werk wat recht doet aan degene voor wie ze zich inzetten. Werk dat goed is en goed doet. Dat geldt ook voor leerplichtambtenaren en medewerkers RMC.

Goed werk kent verschillende dimensies: vakinhoudelijke kennis, professionele competenties en ethische uitgangspunten. In deze workshop gaan we in op de ethische dimensie. Wat maakt het werk van een leerplichtambtenaar goed? Wanneer vinden we dat een medewerker RMC goed handelt? Is dat een gedeelde visie of heeft ieder zo zijn eigen opvatting daarover? Is goed werk voor te schrijven, in de zin dat we allemaal op vergelijkbare wijze handelen?

We gaan daarover met elkaar het gesprek aan, en ontdekken zo welke waarden en normen leidend zijn in de praktijk. Vanuit die verkenning is het mogelijk om te komen tot een gedeeld ethisch kader ten aanzien van de praktijk van alledag. Dat gedeelde kader helpt, omdat het richting geeft aan het handelen als je soms twijfelt: Wat is hier het goede? Heb jij een passie voor goed werk en waar bestaat dat dan uit?

 Wil jij meer weten en het gesprek hierover aangaan, schrijf je dan in voor één van de workshops.

De workshops worden begeleid door Jurja Steenmeijer. Zij is sociaal werker en ethicus, en houdt zich bezig met de beroepsethiek van verschillende beroepen in het sociaal domein.

  • Dinsdag 19 oktober 10.00 – 12.00 uur | Sablones Venlo
  • Donderdag 21 oktober 10.00 – 12.00 uur| BCN Eindhoven
  • Dinsdag 26 oktober 14.00 – 16.00 uur | BCN Utrecht CS
  • Donderdag 28 oktober 14.00 – 16.00 uur | BCN Zwolle
  • Dinsdag 2 november 14.00 – 16.00 uur | Delftse Poort Conference Center
  • Dinsdag 16 november 10.00 – 12.00 uur | Inntel hotels Zaandam