Omgaan met de coronacrisis

Het schooljaar 20-21 is een schooljaar anders dan anders. De impact van het corona vraagt veel aandacht. Van onderwijs op afstand, naar onderwijs op school en toch weer op afstand, de ontwikkelingen gaan snel. Dat vraagt veel van het onderwijs, van leerlingen en van ouders. Ingrado probeert in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW, het NCJ, Ouders en Onderwijs en vele anderen informatie te geven en een helpende hand te bieden.

Juist nu is het van belang elkaar te vinden en samen te werken bij de bescherming van het recht op onderwijs. De functie van de leerplichtambtenaar is juist nu gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de leerling centraal staat. Maak contact met de zorg coördinator, met de jongere op VO en MBO. Stel de vraag: hoe kunnen we je helpen, zijn alle leerlingen in beeld en in staat onderwijs te volgen?

Hieronder vind je meer informatie van de Rijksoverheid en instrumenten en trainingen die je helpen bij het omgaan met de coronacrisis.

> Bekijk ook de antwoorden op veelgestelde vragen uit het werkveld

Meer over dit onderwerp

Actuele informatie van de Rijksoverheid

Hier vind je diverse links naar informatie over COVID-19 van de Rijksoverheid, RIVM, DUO, VNG en de Inspectie over…

Onderwijs op afstand

Hier vind je links naar informatie en tips over onderwijs op afstand van het Jeugdeducatiefonds, gelijkekansen.nl en lesopafstand.nl…

Kwetsbare kinderen en jeugd

Links naar informatie van o.a. de Kinderombudsman, de Kinderbescherming, NJi en NCJ over kinderen die in de knel komen te…