Artikel

Pilot motie Kwint-Özdil, een soepele overgang van school naar werk

26 januari 2021

Op 14 december 2020 vond de eindbijeenkomst van de pilot plaats vanuit Het Werkspoorkwartier in Utrecht. Bekijk hier de videoregistratie en de publicatie 'De route van school naar werk én verder'

De pilot kwam aanvankelijk wat moeizaam op gang, maar heeft uiteindelijk geleid tot mooie initiatieven en goede voorbeelden op het gebied van begeleiding van jongeren met een mbo-diploma niveau 1 en 2 bij hun start op de arbeidsmarkt.

Lessen

Er is tijdens de bijeenkomst gesproken over de ‘lessons learned’ en hoe we deze gaan gebruiken voor de toekomst, waarin de oplopende jeugdwerkloosheid een bron kan zijn voor maatschappelijke uitval van onze jongeren. Daarnaast is er gesproken over de samenwerking, welke in deze pilot centraal stond. Juist in deze tijd, mede door COVID-19, is het belangrijk om te kijken wat kunnen betekenen voor de jongeren.

Drie leerpunten

Drie belangrijke leerpunten zijn het eerder contact maken met de jongeren (als zij nog op school zitten), een vertrouwensband opbouwen en inzet op de samenwerking tussen het onderwijs, de gemeente en de werkgevers. Aan een volgend kabinet willen de deelnemers vragen om de wettelijke taak voor nazorg weg te leggen bij het onderwijs, met financiële middelen die daarvoor nodig zijn. De regie moet dicht bij de jongere georganiseerd worden. Er werd ook aandacht gevraagd voor de taalproblemen, waar veel jongeren mee te maken hebben.

Publicatie

Van de pilot Kwint/Özdil is ook een boekje gemaakt, De route van school naar werk én verder, dat deze middag is uitgereikt. Download het hieronder.

Downloads

  • pdf
    De route van school naar werk én verder - Ingrado, december 2020 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen