Korte juridische vraag?

Stel 'm tijdens het telefonische vragenuur. M.u.v. 2 mei, alle woensdagen in april/mei tussen 11.00 tot 12.00 uur

Zien we je bij een van onze volgende ontmoetingen?

Overleg rayoncontactpersonen

Drie keer per jaar komen de rayoncontactpersonen bijeen.

Rayondag van Noord-West donderdag 14...

De rayondag van Rayon Noord-West vindt plaats op donderdag 14 juni in Amsterdam!...

Uitgelichte Onderwerpen

De Leerplichtwet onderscheidt verschillende vormen van verzuim. Ingrado zet ze op een rij voor onderwijs- en leerplichtprofessionals.

Handig: Schoolverzuim en de Leerplichtwet

Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Maar hoeveel thuiszittende kinderen en jongeren zijn er eigenlijk? En wat is een thuiszitter?

Definities

Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in

Bekijk ook ons nieuwsbriefarchief


In deze editie van het Ingrado Magazine

Onderzoekers nemen werkveld onder de loep


"Verschillende onderzoekers hebben zich gebogen over het terrein van leerplicht, RMC en het recht op onderwijs. Ieder vanuit een eigen invalshoek. In opdracht van Ingrado, OCW of op eigen initiatief. In dit artikel vertellen zij over de vragen die zij stelden en de antwoorden die ze vonden. En over het belang van hun onderzoek voor leerplicht en RMC."

Naar artikel


Mededelingen

Slachtoffers beter en eerder in beeld met...

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals in onderwijs en zorg, waaronder leerplichtambtenaren, verplicht te werken met een afwegingskader bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ingrado werkt mee aan het afwegingskader voor het...

Thuiszitterscongres 2018

Ondanks het thuiszitterspact dat in 2016 is ondertekend, loopt het aantal thuiszitters op. Reden genoeg om dit onderwerp opnieuw op de agenda te zetten en samen oplossingen te zoeken tijdens het Thuiszitterscongres 2018.

ADVERTENTIE