Vereniging

Sinds 2007 zijn de Landelijke Vereniging voor Leerplichtambtenaren (LVLA) en het Landelijk Werkverband Voortijdig Schoolverlaten (LWVSV) gefuseerd tot Ingrado, vereniging voor leerplicht en RMC. Door ons te verenigen zijn wij een volwaardige gesprekspartner van de VNG en de ministeries geworden voor het recht op onderwijs en ontwikkeling.

‘Ingrado' betekent: in staat. We stellen alle partijen die zich bezighouden met het recht op onderwijs en ontwikkeling in staat om hun doelstellingen te realiseren. En we stellen jongeren in staat zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Hoe we dat doen leggen we vast in ons jaarplan en strategisch meerjarenplan.

Tijdens de Algemene Vergadering van 20 april 2017 is Carry Roozemond benoemd tot bestuurder. Een uitgebreide functiebeschrijving voor de bestuurder vind je hieronder.
 

  • pdf Strategisch plan Koersvast op weg naar 2025 + download

 

Wie zijn de leden van vereniging Ingrado?
Formeel zijn gemeenten met de afdelingen leerplicht, de 40 RMC-regio’s, en regionale bureaus voor leerplicht en/of RMC onze leden. In de dagelijkse praktijk is onze dienstverlening en communicatie gericht op de individuele medewerkers van onze leden.

Missie

Ingrado wil vraagstukken van leerplicht en voortijdig schoolverlaten in uitvoerende en beleidsmatige zin, lokaal en landelijk in samenhang tot hun recht laten komen. Ingrado heeft daarvoor de volgende missie vastgesteld:

"Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling – daar maken wij werk van! De kernwaarden van waaruit wij werken zijn: bevlogen, verbindend, voortvarend."

  • pdf Bevlogen, verbindend, voortvarend: onze kernwaarden + download

Raad van toezicht

De vereniging Ingrado heeft een raad van toezicht. Onze visie op toezicht, de huidige samenstelling van de raad van toezicht en het profiel voor leden van de raad van toezicht vind je hieronder.

  • pdf Dit zijn de leden van de raad van toezicht + download
  • pdf Reglement benoemingsadviescommissie + download

Algemene vergadering

Tweemaal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering, gekoppeld aan een inhoudelijke werkconferentie. De voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van het jaarverslag en de jaarrekening over het voorafgaande jaar, de najaarsbijeenkomst is gericht op het jaarplan en de begroting van het komende jaar.

Rayons

Om een goede uitwisseling van informatie, ervaringen en good practices mogelijk te maken - zowel onderling als van lokaal/regionaal naar landelijk - is Ingrado georganiseerd in 6 rayons. Het rayon is de schakel tussen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van leerplicht en RMC. Rayoncontactpersonen (rcp) vormen de verbinding tussen rayon/regio en landelijk beleid.

De organisatie

Het kenniscentrum is het aanspreekpunt van Ingrado. De ondersteunende medewerkers zijn dagelijks werkzaam op het kantoor in Rotterdam. De projectleiders geven vorm aan ons beleid en trekken net als de bestuurder wekelijks het land in om leden en ketenpartners te ontmoeten. Zo weet Ingrado wat er speelt en kunnen we ons samen met onze leden inzetten voor het recht op onderwijs en ontwikkeling voor iedere jongere. Maak hieronder kennis met onze medewerkers.

M Medewerkers

Carry Roozemond

Bestuurder c.roozemond@ingrado.nl


 

Ton Nuninga

Manager bedrijfsvoering t.nuninga@ingrado.nl

Bedrijfsvoering & bedrijfsontwikkeling

Selma Hulst

Projectleider s.hulst@ingrado.nl

Onderwerpen:
programma vakmanschap, vraag & antwoord

Marga de Weerd

Projectleider m.deweerd@ingrado.nl

Onderwerpen:
onderzoek & ontwikkeling

Ans Machielse

Projectleider a.machielse@ingrado.nl

Onderwerpen:
preventie schooluitval, JMAA

René Halberstadt

Projectleider r.halberstadt@ingrado.nl

Onderwerpen:
preventie verzuim, passend onderwijs

Henrie Mastwijk

Projectleider h.mastwijk@ingrado.nl

Onderwerpen:
preventie verzuim, passend onderwijs

Liesbeth de Boer

Projectleider l.deboer@ingrado.nl

Onderwerpen:
preventie schooluitval, JMAA

Farzaana Joeman

Projectmedewerker f.joeman@ingrado.nl


 

Samira Hazgui

Projectmedewerker s.hazgui@ingrado.nl 

Linda Buné

Controller l.bune@ingrado.nl

Marleen Vunderink

Managementassistente m.vunderink@ingrado.nl


 

Anne Voskamp

Projectleider Lerend Netwerk en Communicatie a.voskamp@ingrado.nl

Luca van Kempen

Financieel medewerker l.vankempen@ingrado.nl