Kennisbank

Kennisbank

Atlas

Geen items gevonden met de huidige filters

Kennisbank

In onze kennisbank verzamelen we wetenschappelijke kennis en lessen uit de praktijk voor alle professionals binnen leerplicht en RMC. Wil je meer weten over een specifiek thema? Doorzoek eenvoudig onze kennisbank. Deze drie stappen helpen je daarbij.

1

Zoeken met de zoekbalk

Met de zoekbalk kun je de hele kennisbank doorzoeken op jouw specifieke zoekterm. Met de filters sorteer je snel de resultaten.

2

Op thema/onderwerp

Klik op een van de 5 thema's voor een overzicht van de meest recente en meest gezochte artikelen en praktijkvoorbeelden.

3

Vraag & antwoord

Heb je een vraag? Wij beantwoorden wekelijks een groot aantal vragen. Misschien is de jouwe ook al beantwoord. Bekijk ze hieronder.

Downloadcentrum

Verzuim 18-
 • Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter + download
 • Handreiking implementatie MAS versie april 2020 + download
 • Bijlage bij handreiking - format uitnodiging themaoverleg MAS versie april 2020 + download
 • MAS folder voor scholen - Ingrado, april 2020 + download
 • Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • Oproep 'zoek naar alternatieven voor schoolsluiting' - 14 jan 2021 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • Handreiking gamen - Ingrado, november 2018 + download
 • Handreiking aanwezigheidsregistratie - Ingrado, november 2020 + download
 • Checklist aanwezigheidsbeleid - Ingrado, november 2020 + download
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - april 2020 + download
 • MAS model proces-verbaal HALT verwijzing format MAS - april 2020 + download
 • MAS model proces-verbaal Leerplicht - april 2020 + download
 • MAS model aanvullend proces-verbaal schoolverzuim - april 2020 + download
 • Signaleringsinstrument schoolverzuim MAS - april 2020 + download
 • Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • Folder voor scholen - Methodische Aanpak Schoolverzuim - april 2020 + download
 • Notitie Schorsen en verwijderen Passend Onderwijs - Ingrado, augustus 2016 + download
 • Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid bij verzuimbeleid po-vo + download
 • Handreiking Onderwijs, zorgen de leerplichtwet, mei 2021 + download
 • De brief Onderwijs op een andere locatie dan school + download
 • De Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet + download
 • Handreiking onderwijszorg + download
 • Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download
 • Handelingskaders thuisblijvers corona + download
 • Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter + download
 • Onderzoek naar de groei van het aantal vrijstellingen 5 onder a + download
 • Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving + download
 • Boekje Schimmelpennincklezing 2016 + download
 • Begrippenkader schoolverzuim + download
 • Download de handreiking Focus op onderwijstraject + download
 • Download de rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO + download
 • Download de handreiking Focus op onderwijstraject + download
 • Download de rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO + download
 • Praatplaat geoorloofd verlof en verzuim - Ingrado, december 2018 + download
 • Rapport Leerplicht in het primair onderwijs - april 2018 + download
 • Handreiking aanwezigheidsregistratie + download
 • Ingrado Checklist Aanwezigheidsregistratie + download
 • Onderzoek Ouders en aanwezigheid op school - Ouders & Onderwijs/Ingrado, april 2021 + download
 • Infographic belangrijkste uitkomsten onderzoek + download
 • Download Schoolverzuim en de Leerplichtwet + download
 • Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs + download
 • Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het Middelbaar Beroepsonderwijs + download
 • Download Schoolverzuim en de Leerplichtwet + download
 • Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs + download
 • Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het Middelbaar Beroepsonderwijs + download
 • Onderzoek Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs - KBA Nijmegen + download
 • Leerplicht bekeken door scholen + download
 • PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • Kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan de school - november 2015 + download
 • Reactie Ingrado op brief Onderwijs op een andere locatie dan de school - december 2015 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Reactie internetconsultatie vrijstelling art. 5 onder a + download
 • Reactie Ingrado op wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht - Ingrado, september 2020 + download
 • Reactie op de voorgestelde wetswijziging art. 5 onder b Lpw. 1969 - Ingrado, juli 2020 + download
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • AVG in een notendop + download
 • Gebundelde Q&A's heropening scholen vo/vso + download
 • Verslag kennisdelingsbijeenkomst art 5 onder b - Ingrado, januari 2021 + download
 • Vrijstellingen + download
 • Notitie vrijstelling artikel 5 onder b + download
 • Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - april 2020 + download
 • MAS model proces-verbaal HALT verwijzing format MAS - april 2020 + download
 • MAS model proces-verbaal Leerplicht - april 2020 + download
 • MAS model aanvullend proces-verbaal schoolverzuim - april 2020 + download
 • Signaleringsinstrument schoolverzuim MAS - april 2020 + download
 • Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • Folder voor scholen - Methodische Aanpak Schoolverzuim - april 2020 + download
 • Format ambtsinstructie leerplicht/RMC - Ingrado maart 2021 + download
 • Notitie Schorsen en verwijderen Passend Onderwijs - Ingrado, augustus 2016 + download
 • Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs + download
 • Handreiking onderwijszorg + download
Verzuim 18+
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Handreiking gamen - Ingrado, november 2018 + download
 • Checklist verzuim 18+ + download
 • Handreiking aanwezigheidsregistratie - Ingrado, november 2020 + download
 • Checklist aanwezigheidsbeleid - Ingrado, november 2020 + download
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • Notitie: De positie van het RMC in het sociaal domein - Ingrado, december 2020 + download
 • We missen je! + download
 • Ingrado magazine nr 25 voorjaar 2015 + download
 • Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC - Ingrado + download
 • Samenvatting routekaart RMC - Ingrado + download
 • Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC - Ingrado + download
 • Samenvatting routekaart RMC - Ingrado + download
 • Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download
 • Verslag bijeenkomst Gegevens voor RMC: wat is nodig - Ingrado juni 2021 + download
 • Onderzoek Ouders en aanwezigheid op school - Ouders & Onderwijs/Ingrado, april 2021 + download
 • Infographic belangrijkste uitkomsten onderzoek + download
 • Onderzoek Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs - KBA Nijmegen + download
 • Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • AVG in een notendop + download
 • Gebundelde Q&A's heropening scholen vo/vso + download
Thuiszitters
 • Digitaal boeket voor wethouders + download
 • Routekaart passend onderwijs + download
 • Factsheet Lecso maatwerk binnen voortgezet onderwijs + download
 • Stroomschema Zorg op school + download
 • Krant Passend Onderwijs maken we samen + download
 • Portretten van thuiszitters + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • Handreiking Onderwijs, zorgen de leerplichtwet, mei 2021 + download
 • Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download
 • Rapport 'Buiten de lijntjes' - nov 2020, N05 Foundation + download
 • Thuiszittersonderzoek + download
 • Rapport Opstaan tegen thuiszitten + download
 • Rapport Van leerplicht naar leerrecht + download
 • Rapportage ‘Passend Onderwijs zonder thuiszitters’ + download
 • Het verhaal achter de cijfers + download
 • Dossieronderzoek thuiszitters + download
 • Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving + download
 • Boekje Schimmelpennincklezing 2016 + download
 • Eindrapport leerplichttelling 2019-2020 - Ingrado december 2020 + download
 • Rapport 'Buiten de lijntjes' - nov 2020, N05 Foundation + download
 • PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Reactie op wetsvoorstel 'doorbraakaanpak' - Ingrado, december 2020 + download
 • Factsheet 'Met Andere Ogen' + download
 • AVG in een notendop + download
Voortijdig schoolverlaten
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Reactie vsv-regeling - Ingrado, 19 februari 2020 + download
 • Reactie internetconsultatie besluit regionale meld-en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten - Ingrado, mei 2020 + download
 • Brochure over Jongeren in een Kwetsbare Positie - Ministerie van SZW + download
 • RMC Zuidwest Friesland folder + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • Notitie: De positie van het RMC in het sociaal domein - Ingrado, december 2020 + download
 • Handboek Jongerenloket Zaanstad + download
 • De route van school naar werk én verder - Ingrado, december 2020 + download
 • We missen je! + download
 • Ingrado magazine nr 25 voorjaar 2015 + download
 • Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC - Ingrado + download
 • Samenvatting routekaart RMC - Ingrado + download
 • Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC - Ingrado + download
 • Samenvatting routekaart RMC - Ingrado + download
 • Verslag bijeenkomst Gegevens voor RMC: wat is nodig - Ingrado juni 2021 + download
 • Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • Brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer - OCW, maart 2020 + download
 • Infographic bij vsv-cijfers 2020 - OCW, maart 2020 + download
 • Brief aan de Tweede Kamer over de voortgang voortijdig schoolverlaten - Ministerie van OCW, 12 februari 2021 + download
 • Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • AVG in een notendop + download
Jongeren 16-27
 • De route van school naar werk én verder + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Servicedocument-mbo-jongeren-ondersteuning + download
 • In de schijnwerper: rode draden uit succesverhalen + download
 • Actieplan Achterhoekse jongeren naar werk, school of zinvolle dagbesteding + download
 • Duurzame samenwerking in RMC regio ‘West-Kennermerland’ + download
 • Een intergrale aanpak voor kwetsbare jongeren in de gemeente Groningen + download
 • Lelytalent zet talenten van kwetsbare jongeren centraal in Lelystad + download
 • Maatwerk door actietafels in Roermond + download
 • MatchMakers voor jongeren zonder startkwalificatie in Zuid-Holland Zuid + download
 • Praktijk leren in Noord Oost Brabant + download
 • Standaard_monitor JIKP_december_2019 + download
 • Overzicht gelden jeugdwerkloosheid + download
 • Brochure over Jongeren in een Kwetsbare Positie - Ministerie van SZW + download
 • RMC manifest + download
 • Aan de slag met nazorg - evaluatie pilots soepelere overgang naar werk - KBA Nijmegen + download
 • MBO routekaart + download
 • Routekaart van school naar werk voor mbo-studenten - Werkgroep mbo routekaart, januari 2021 + download
 • Handboek Jongerenloket Zaanstad + download
 • De route van school naar werk én verder - Ingrado, december 2020 + download
 • Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Reactie Ingrado op wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht - Ingrado, september 2020 + download
 • AVG in een notendop + download
 • Reactie Ingrado op de kamerbrief ibo jmaa van oktober 2019 + download
 • IBO Jongeren met (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt (april 2019) + download
 • Reactie van Ingrado op de Aanpak jongeren in een kwetsbare positie (januari 2015) + download
 • Kamerbrief ‘Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, 2014’ + download

Vraag en antwoord

Geen antwoord op je vraag?

Staat jouw vraag er niet tussen en kom je er ook niet uit met je collega's? Mail je vraag aan de (juridisch) adviseur van Ingrado.

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan het stellen van een vraag:

 • Stuur geen gegevens van jongeren of andere privacygevoelige informatie mee.
 • Bespreek vragen over casuistiek eerst in je eigen netwerk.
Stel een vraag

AAtlas

Op zoek naar good practices bij jou in de buurt? Met de Atlas zie je op de kaart waar je terecht kunt voor meer informatie over die vernieuwende aanpak of die werkwijze die zich in de praktijk heeft bewezen.

Kwaliteitsregister leerplicht en RMC

Wil jij laten zien dat je als professional in het sociale domein stáát voor kwaliteit en werk maakt van het bijhouden van jouw vakkennis? Registreer je dan in het Kwaliteitsregister voor het sociaal domein (KRSD). Een registratie maakt zichtbaar dat onze beroepsgroep hoge eisen stelt aan de uitvoering van ons vak en versterkt de positie van leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers in het sociaal domein.