Ingrado als vereniging

Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de doorstroom-regio’s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio’s zijn het de professionals op het gebied van leerplicht en Doorstroompunt die de doelgroep van Ingrado vormen. Voor deze doelgroep verzorgt Ingrado directe dienstverlening en activiteiten op het gebied van professionalisering. Daarnaast zorgen landelijke, regionale en lokale bijeenkomsten voor de schakel tussen praktijk en (landelijk) beleid. In samenwerking met ketenpartners en ministeries draagt Ingrado bij aan de ontwikkeling van dit beleid. Hier vind je het statuut van Ingrado.

Missie en Visie  

Ingrado wil vraagstukken van leerplicht en voortijdig schoolverlaten in uitvoerende en beleidsmatige zin, lokaal en landelijk in samenhang tot hun recht laten komen. Ingrado heeft daarvoor de volgende missie vastgesteld: 

"Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling – daar maken wij werk van! De kernwaarden van waaruit wij werken zijn: bevlogen, verbindend, voortvarend." 

Bevlogen - Waar we voor staan!

Iedere jongere heeft recht op onderwijs en ontwikkeling. Dat recht helpt Ingrado waarmaken. Door tal van oorzaken kunnen jongeren de boot missen en afhaken. Kijk met oprechte interesse, voorbij de symptomen, naar de échte leefwereld van deze jongeren en laat niemand vallen. Vanuit deze kernwaarde ondersteunen wij onze leden. 

Verbindend - Voor en met wie we ons inzetten!

Wij zijn er voor al onze leden en daarmee voor alle jongeren bij wie het recht op onderwijs en ontwikkeling om bescherming vraagt. Met de leden zet Ingrado in op samenwerking met de ketenpartners. We versterken elkaars kennis en netwerken. Daardoor zijn we beter in staat het recht op onderwijs en ontwikkeling van alle jongeren te verzilveren. 

Voortvarend - Hoe we dat doen 

Voor Ingrado staat het resultaat altijd voorop. Niet alleen denken, ook dóen. Het advies aan onze leden: ga altijd uit van dat ene, unieke geval, van maatwerk en van de mensen waar het om gaat. Ingrado is flexibel als het kan en kritisch als het moet naar scholen, naar de politiek en naar zichzelf. Wij koersen met open ogen en de blik vooruit. Hoe we dat gaan doen vind je ons strategisch plan ‘Koersvast op weg naar 2025’  

Geschiedenis 

In 2007 zijn de Landelijke Vereniging voor Leerplichtambtenaren (LVLA) en het Landelijk Werkverband Voortijdig Schoolverlaten (LWVSV) gefuseerd tot Ingrado, vereniging voor leerplicht en Doorstroompunt. Door ons te verenigen zijn wij een volwaardige gesprekspartner van de VNG, de ministeries en andere samenwerkingspartners die zich inzetten voor het beschermen van het recht op onderwijs en ontwikkeling. 

De naam ‘Ingrado  

‘Ingrado' betekent: in staat stellen. We stellen partijen die zich bezighouden met het recht op onderwijs en ontwikkeling in staat om hun doelstellingen te realiseren. En we stellen jongeren in staat zich te kwalificeren voor een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Hoe we dat doen en met wie we daarin samenwerken staat omschreven in ons jaarplan