Rayons-en-rayoncontactpersonen

Rayons

Om een goede uitwisseling van informatie, ervaringen en good practices mogelijk te maken, is Ingrado georganiseerd in zes rayons verdeeld over 40 doorstroompunt-regio's. De rayons vormen de schakel tussen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering van de wet rondom leerplicht en het Doorstroompunt. Rayoncontactpersonen vormen de verbinding tussen rayon/regio en landelijk beleid.

Rayoncontactpersonen

Ingrado is de landelijk beroepsvereniging en het kenniscentrum voor leerplicht en het Doorstroompunt. Alle gemeenten in Nederland zijn lid van Ingrado, wat inhoudt dat wij ruim 2784  leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches voorzien van adequate informatie, advies en  professionalisering (kennis, kunde en expertise). Ingrado levert een bijdrage aan verduidelijking en actualisering van wet- en regelgeving, mede dankzij de input van de leden van de vereniging. Ingrado haalt kennis op over en uit de praktijk van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren en kan vervolgens landelijk belemmeringen en kansen agenderen, becommentariëren en de verbinding zoeken met partijen om dit recht van jongeren beter te beschermen.

Ingrado is een belangrijke partner voor het ministerie van OCW en andere partners bij vraagstukken over de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Ingrado richt zich binnen de gemeenten op de brede beroepsgroep leerplicht/Doorstroompunt : leerplichtambtenaren, doorstroomcoaches, beleidsambtenaren, managers, ondersteuners leerplicht/Doorstroompunt, kwaliteitsmedewerkers en applicatiebeheerders. De beroepsgroep kenmerkt zich door betrokkenheid bij de ontwikkeling van jongeren. De verschillende leden hebben op verschillende niveaus kennis over verzuim en aanwezigheid welke van belang is voor Ingrado, het ministerie van OCW en andere samenwerkingspartners en stakeholders.

Ingrado wil als vereniging en als kenniscentrum input ontvangen vanuit de brede beroepsgroep en daarmee vanuit verschillende niveaus. Hiermee onderscheidt Ingrado zich van andere organisaties die zich bezighouden met de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling. Het betreft input op het niveau van casuïstiek, beleid, en strategie. Voor Ingrado is de verbinding met leden erg belangrijk en hierbij is essentieel dat leden zich gehoord en gezien voelen in hun kennis en ervaring (erkenning) en dat zij ervaren dat de vereniging er landelijk toe doet (trots zijn op het lidmaatschap). Het land is opgedeeld in 6 rayons en ieder rayon bestaat uit meerdere doorstroompunt-regio’s. Ieder van die rayons heeft rayoncontactpersonen (RCP). Idealiter komt er uit iedere doorstroompunt-regio tenminste twee RCP'ers. De RCP van een rayon vertegenwoordigen evenredig een uitvoerende functie rondom leerplicht en Doorstroompunt. Elke rayon heeft één projectleider van Ingrado als contactpersoon namens Ingrado. Zie afbeelding hieronder voor de rayonverdeling.

Wat houdt RCP zijn in?
• Je bent ambassadeur van Ingrado en draagt het recht op onderwijs en ontwikkeling uit 
richting leden, collega's en samenwerkingspartners conform de kernwaarden voortvarend, 
bevlogen en verbindend;
• Je draagt de missie van Ingrado uit: Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling – daar maken 
wij werk van! De kernwaarden van waaruit wij werken zijn: bevlogen, verbindend, 
voortvarend;
• Je deelt signalen en good practices uit je regio met je rayon en Ingrado;
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor Ingrado in jouw regio / rayon;
• Je legt verbindingen in jouw regio/rayon en/of helpt hiermee;
• Je hebt een uitvoerende functie op het gebied van leerplicht of Doorstroompunt.

Wat doe je als rayoncontactpersoon?
• Je benadert leden uit je regio proactief om te (laten) weten wat er speelt;
• Je neemt actief deel aan 1 landelijke rcp-dagen;
• Je komt eens per kwartaal bijeen met je rayon om signalen en good practices te bespreken 
en de themabijeenkomst voor te bereiden;
• Je organiseert de themabijeenkomst samen met je mede-rayoncontactpersonen op basis van 
input leden Ingrado in het rayon en projecten Ingrado;
• Je bent op afroep beschikbaar voor inhoudelijk advies omtrent de programma's van Ingrado.
Tijdsinvestering: gemiddeld 0,5 uur per week
 

Wat krijg je ervoor terug?
• Je krijgt relevante informatie vanuit Ingrado;
• Je deelt kennis met/ en leert collega’s uit het hele land kennen;
• Uitbreiding van je kennis en expertise via de rayonvergaderingen die je kunt opvoeren in het 
Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht en Doorstroompunt (www.krsd.nl);
• Punten voor deelname aan het landelijk overleg rayoncontactpersonen;
• En je ontvangt een reiskostenvergoeding voor landelijke RCP-overleggen (indien van 
toepassing).

Wil je ook RCP worden of heb je vragen hierover? Stuur dan een mail naar ons via info@ingrado.nl