Rayons-en-rayoncontactpersonen

Rayons

Om een goede uitwisseling van informatie, ervaringen en good practices mogelijk te maken, is Ingrado georganiseerd in zes rayons verdeeld over 40 RMC-regio's. De rayons vormen de schakel tussen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering van de wet rondom leerplicht en RMC. Rayoncontactpersonen vormen de verbinding tussen rayon/regio en landelijk beleid.

Rayoncontactpersonen

De regio’s binnen het rayon worden vertegenwoordigd door een rayoncontactpersoon vanuit leerplicht en/of RMC. Rayoncontactpersonen (RCP) zijn de oren en ogen van Ingrado en van de leden binnen hun rayon. We delen signalen en goede voorbeelden met elkaar tijdens landelijke RCP-dagen. Daarnaast organiseert elk rayon 1x per jaar een bijeenkomst met interessante lezingen en workshops.

Wil je ook RCP worden of heb je vragen hierover? Stuur dan een mail naar ons via info@ingrado.nl