Algemene Vergaderingen

Tweemaal per jaar organiseert Ingrado een Algemene Vergadering, gekoppeld aan een inhoudelijke werkconferentie. De voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van het jaarverslag en de jaarrekening over het voorafgaande jaar, de najaarsbijeenkomst is gericht op het jaarplan en de begroting van het komende jaar. 

Tijdens de Algemene Vergadering kunnen leden stemmen op de voordracht van nieuwe leden van de raad van toezicht/bestuur. Daarnaast geven de leden hun goedkeuring op het jaarverslag. In het onderstaande filmpje leggen we uit waarom stemmen tijdens de Algemene Vergadering en hoe leden kunnen stemmen. 

Hier vind je een toelichting over de stemprocedure.