ANBI

De vereniging Ingrado is een algemeen nut beogende instelling, ook wel ANBI of Goede Doelen Stichting genoemd. Een ANBI wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen. Zo hoef je bij de contributie aan de vereniging geen belasting te betalen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.

Om deze bijzondere fiscale status te krijgen, moet Ingrado voldoen aan diverse vereisten. Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website. Hierbij onze gegevens:

Algemene gegevens

De naam van de instelling is Ingrado, met vereniging als rechtsvorm.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer van Ingrado is: 007369529

Het post- en bezoekadres van Ingrado is: Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam.

Jaarverslag 2023

In het jaarverslag vind je het bestuursverslag, het verslag van de raad van toezicht, het verslag van de auditcommissie, het activiteitenverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening.

  • pdf Jaarverslag vereniging Ingrado 2023 + download