Lidmaatschap

Lidmaatschap

Formeel zijn onze leden de gemeenten met de afdelingen leerplicht, de 40 RMC-regio’s en de regionale bureaus voor leerplicht en/of RMC. In de dagelijkse praktijk zijn onze dienstverlening en communicatie gericht op de individuele medewerkers van onze leden. Om alle professionals te voorzien van informatie rondom schoolverzuim en schooluitval hebben we twee soorten accounts ontwikkeld.

Premium account (voor de leden van de vereniging)

 Professionals die werkzaam zijn bij een gemeente en zich inzetten voor de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren kunnen gebruik maken van dit premium account. Dit houdt in dat zij, via Mijn Ingrado, toegang hebben tot alle informatie van de vereniging Ingrado, het kenniscentrum Ingrado en informatie over hun eigen interessegebieden rondom schoolverzuim en schooluitval. 

Basisaccount (voor niet-leden van de vereniging)

Professionals die niet werkzaam bij een gemeente, maar zich inzetten voor de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren, kunnen gebruik maken van het basisaccount. Via Mijn Ingrado hebben zij toegang tot de informatie van het kenniscentrum Ingrado en hun persoonlijke interessegebieden rondom schoolverzuim en schooluitval.  

Basis Premium
Toegang tot de online kennisbank
Persoonlijke Mijn Ingrado pagina op de website
Nieuwsbrief (2x per maand)
Deelname aan trainingen, workshops, themacafés, webinars Evt. betaald
Deelname landelijke werkconferenties (2x per jaar)
Juridisch advies (via de website)
Ingrado magazine (3x per jaar)
Deelname rayonbijeenkomsten
Stemrecht op ledenvergadering