De raad van toezicht

Ingrado heeft sinds 2016 een eigentijds besturingsmodel met een bestuurder en een raad van toezicht, waarmee zeggenschap en verantwoordelijkheid dichter bij werkelijke uitvoering belegd worden. Bovendien faciliteert dit besturingsmodel directere sturing met het oog op organisatorische uitdagingen (groei in kwaliteit en kwantiteit) en huidige omgevingsuitdagingen. Verantwoording, advies en toezicht zijn zuiver gescheiden van uitvoering. 

Meer documenten over de raad van toezicht van Ingrado:

Commissies

Ingrado werkt samen met een aantal commissies die zijn opgesteld naar aanleiding van het governance model. De commissies bestaan uit inhoudelijk deskundigen die voorbereidend werk doen. 

Ingrado heeft de volgende commissies benoemd: