Het bestuursreglement

Het bestuursregelement

Ingrado heeft sinds 2016 een eigentijds besturingsmodel met een bestuurder en een raad van toezicht, waarmee zeggenschap en verantwoordelijkheid dichter bij werkelijke uitvoering belegd worden. De bestuurder en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor het beleid, de financiën en de kwaliteit van en de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en het kenniscentrum. Hij of zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De bestuurder heeft de dagelijkse leiding en stuurt het team van Ingrado aan. Meer informatie over de rechtsbevoegdheid van Ingrado vind je in de volgende documenten: