Artikel

Wetsvoorstel positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

26 juli 2022

In een nieuw wetsvoorstel wil minister Wiersma vastleggen dat leerlingen van alle leeftijden hun mening mogen geven over de ondersteuning die zij krijgen in het onderwijs én dat de informatie over passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school en het samenwerkingsverband toegankelijker wordt voor ouders en leerlingen.

In de beleidsnota ‘evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ van oud-minister Slob waren al maatregelen aangekondigd om de positie van leerlingen en ouders te verbeteren. Uit een eerdere evaluatie bleek dat zij een gebrek aan informatie of onduidelijke informatie ervaren over passend onderwijs. De volgende drie maatregelen maken deel uit van dit nieuwe wetsvoorstel:
o Leerlingen krijgen hoorrecht rondom hun eigen ondersteuning.
o De informatie in de schoolgids wordt verbeterd voor leerlingen en ouders
o In elk samenwerkingsverband komt een ouder- en jeugdsteunpunt.

Het kabinet trekt €15 miljoen steunpunten uit voor zogenoemde ouder en jeugdsteunpunten. Ieder samenwerkingsverband passend onderwijs moet een ouder- en jeugdsteunpunt hebben. Dit zijn onafhankelijke steunpunten die ouders en leerlingen informeren over de ondersteuning in hun regio en over hun rechten en plichten. Er ligt al een leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’  om samenwerkingsverbanden te helpen om deze steunpunten op te zetten.  Minister Wiersma wil dat leerlingen zelf kunnen meepraten over mogelijke ondersteuning. Hij wil vaart maken met dit zogenoemde hoorrecht en daarom staat het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’ vanaf 21 juli tot 29 september 2022 open voor consultatie.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.