Onderzoek

Zicht op aanpak schoolverzuim; De toepassing van de MAS in de praktijk

22 november 2022

Onder deze titel publiceerde het WODC het rapport van het onderzoek dat is gedaan naar de Methodische Aanpak Schoolverzuim.

Het onderzoek is uitgevoerd bij vier gemeenten en één RBL: Amersfoort, Eindhoven, Utrecht, Zwolle en RBL Midden Gelre. In totaal zijn 427 leerplichtdossiers geanalyseerd. Er zijn groepsgesprekken en individuele interviews gedaan met leerplichtconsulenten, kwaliteitsmedewerkers en teamleiders. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met achttien medewerkers van Halt, de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. Ook zijn tien ouders van verzuimende jongeren geïnterviewd. 

Nieuwe rol
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het werk van de leerplichtambtenaar is verschoven van handhaving naar de inzet van hulpverlening. De MAS heeft het proces naar de nieuwe rol van de leerplichtambtenaar versterkt.

Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat de leerplichtambtenaar een belangrijke rol heeft als schakel tussen onderwijs, leerling ouders en hulpverlening. Deze rol is nog in ontwikkeling. Ingrado is samen met de leden hard aan het werk de rol van de leerplichtambtenaar in het sociaal domein verder vorm te geven. Het onderzoek naar de MAS biedt hiervoor mooie aanknopingspunten.

Via deze weg wil Ingrado de leden die hebben meegewerkt aan het onderzoek en natuurlijk het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat het onderzoek heeft gefaciliteerd, bedanken.

Rapport
Nieuwsgiering naar het onderzoek? Lees hier de uitkomsten en aanbevelingen >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen