Artikel

Zo logisch

23 januari 2024

Vorige week hadden we onze jaarlijkse rayoncontactpersonendag. Vanuit alle windstreken kwamen onze rayoncontactpersonen naar Utrecht om elkaar te ontmoeten, te vergaderen en te sparren over het nieuwe strategisch plan 2025-2030 van Ingrado.

Ik ontmoette veel nieuwe collega’s en nieuwe contactpersonen die vol enthousiasme het prachtige beroep van leerplichtambtenaar of doorstroomcoach hebben omarmd. Heerlijk om zo met elkaar het nieuwe jaar te starten.

Ondersteuning

Dat wens ik al onze collega’s in het land toe; een goede start van het nieuwe jaar! Een jaar waarin we weer met volle inzet kunnen werken aan onze missie: het verzilveren van het recht op onderwijs en ontwikkeling voor al onze jongeren.

Een belangrijk thema in de input van de rayoncontactpersonen was het belang van ondersteuning. En meer specifiek; hoe we schooluitval kunnen voorkomen en een kansrijke start op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen als jongeren ondersteund worden in hun ontwikkeling en schoolloopbaan. En hoe onmisbaar de samenwerking tussen onderwijs en zorg in die ondersteuning is.  

Door zorg de school in te halen, krijgt de samenwerking een zetje. In Ingrado Magazine #50 schreven we over de meerwaarde van de aanwezigheid van een studentpsycholoog in het mbo. Veel zwaardere zorg wordt voorkomen doordat studenten met problemen voor individuele hulp terechtkunnen bij een psycholoog in de school. Zo logisch en zo jammer dat het nog maar zo weinig gebeurt.

Voorkomen

Idealiter krijgt de samenwerking al veel eerder vorm. Destijds toen ik wethouder was van de gemeente Katwijk hadden we als college een droom: een integraal aanbod van onderwijs en zorg. Ik maakte me er samen met collega Jacco Knape hard voor omdat we er ervan overtuigd waren dat deze combinatie de ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Plaatsvervangend trots was ik toen ik vorige week in het Leidsch Dagblad las over de start van IKC Katwijk onder welke noemer opvang, onderwijs en zorg samenwerken.

‘De zorg die nu vaak buiten de school om werd geregeld, kan hier in een eerder stadium en laagdrempelig worden ingezet. Zo voorkom je dat in een later stadium specialistische jeugdzorg nodig is’, zegt de huidige wethouder Knape. En zo is het: de lijnen zijn kort, de juiste hulp is dichtbij en ook kinderen met zorgwekkend ziekteverzuim zijn tijdig in beeld bij zorgpartners waardoor schoolaanwezigheid wordt bevorderd. Klinkt logisch toch?

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen