Verzuim 18-

Uitgelicht

Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.

Schoolverzuim kan een voorbode zijn van voortijdig schoolverlaten en vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van jongeren. Leerplicht werkt daarom samen met onderwijs en partners in het sociaal domein aan het terugdringen en voorkomen van schoolverzuim. Preventieve inzet, zorg en handhaving gaan daarbij hand in hand.

In dit onderdeel van de Kennisbank vind je alles over schoolverzuim en leerplicht.

Onlangs toegevoegd

Geen items gevonden met de huidige filters

Vraag en antwoord

AAankomende evenementen

+ meer evenementen

Het Verzuim en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas)

Het VSv-kompas helpt gemeenten en RMC (sub)regio’s om verzuim en uitval zoveel mogelijk te beperken. Het is een digitaal platform dat de meest actuele informatie over verzuim en uitval bundelt. U kunt er de meest recente cijfers vergelijken en (meer) inzicht verkrijgen in beleidskeuzes en resultaten. De informatie is afkomstig uit de Art. 25 rapportages, uit de VSV Verkenner, de verzuim en vrijstellingenregistraties en een gerichte, aanvullende uitvraag onder gemeenten en RMC-regio’s.