Verzuim 18-

Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.

Schoolverzuim kan een voorbode zijn van voortijdig schoolverlaten en vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van jongeren. Leerplicht werkt daarom samen met onderwijs en partners in het sociaal domein aan het terugdringen en voorkomen van schoolverzuim. Preventieve inzet, zorg en handhaving gaan daarbij hand in hand.

In dit onderdeel van de Kennisbank vind je alles over schoolverzuim en leerplicht. 

Onlangs toegevoegd

Atlas

Geen items gevonden met de huidige filters

Vraag en antwoord

AAankomende evenementen

Training/workshop

Vind jij het als professional lastig om jongeren in beweging te krijgen? Lukt het niet altijd om een gezamenlijk plan op te stellen en heb je met w...

+ meer info

Dinsdag 2 maart

Training/workshop

Heb je in je werk te maken met leerplicht en RMC, niet als leerplichtambtenaar of als RMC consulent, maar als ondersteunend professional of registr...

+ meer info

Woensdag 17 maart

Training/workshop

Altijd al willen weten hoe de MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim) werkt? Sluit dan nu aan bij de online training verzorgd door Mr. Carolien de B...

+ meer info

Donderdag 8 april

+ meer evenementen

Het Verzuim en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas)

Het VSv-kompas helpt gemeenten en RMC (sub)regio’s om verzuim en uitval zoveel mogelijk te beperken. Het is een digitaal platform dat de meest actuele informatie over verzuim en uitval bundelt. U kunt er de meest recente cijfers vergelijken en (meer) inzicht verkrijgen in beleidskeuzes en resultaten. De informatie is afkomstig uit de Art. 25 rapportages, uit de VSV Verkenner, de verzuim en vrijstellingenregistraties en een gerichte, aanvullende uitvraag onder gemeenten en RMC-regio’s.