Instrument

Kindermishandeling

21 juni 2022

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt één kind per schoolklas mishandeld. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren en melden (van vermoedens) van kindermishandeling. Deze pagina bevat tools voor de onderwijsprofessionals.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds januari 2019 is het verplicht om in het onderwijs en de kinderopvang te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld 
Het handelingskader biedt handvatten bij de uitwerking van de meldcode in de praktijk. Zo bevat het richtlijnen en afspraken waar een school minimaal aan zou moeten voldoen. Op een heldere manier staat beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een schoolbestuurder, schoolleider, ander onderwijspersoneel en aandachtsfunctionaris binnen de school als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt in het handelingskader de ketensamenwerking rondom kindermishandeling en huiselijk geweld in beeld gebracht.

Leaflet ‘De handelingsverlegenheid voorbij’
Het inzetten van de meldcode en het handelingskader vraagt om kennis en vaardigheden om signalen te herkennen en te kunnen handelen volgens de meldcode. Weten wat je moet doen, hoe je dit kunt doen, en weten dát je het kunt doen, geeft zelfvertrouwen om de juiste stappen te nemen en lastige gesprekken aan te gaan. In deze leaflet staan verwijzingen naar beschikbare zelfstudiematerialen, achtergrondinformatie, handige sites en scholingsmogelijkheden overzichtelijk op een rij.

Praktijkvoorbeelden
In onderstaande portretten staat kort en bondig beschreven hoe het handelingskader in de praktijk kan worden toegepast:

Meer informatie:
•    Voor het primair onderwijs
•    Voor het voortgezet onderwijs
•    Voor het middelbaar beroepsonderwijs
•    Voor ouders
•    Voor leerplicht en RMC
•    Voor gemeenten

Micha, ervaringsdeskundige

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord