Artikel

Wat is en doet het Doorstroompunt?

24 maart 2021

Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Een startkwalificatie biedt de beste garantie voor een structurele plek op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2, 3 of 4 van het mbo.

Nog te veel jongeren verlaten het onderwijs voortijdig, dus zonder startkwalificatie. Zij komen in beeld bij het Doorstroompunt. De Doorstroompunt-wetgeving maakt het mogelijk deze jongeren in beeld te krijgen en te begeleiden richting een opleiding of een leerwerktraject. De manier waarop Doorstroompunt dit organiseert verschilt per regio. Doorstroompuntcoaches werken bijvoorbeeld vanuit de gemeente, een regionaal bureau leerlingzaken, een ROC of een jongerenloket.


Deze video legt in het kort uit wat het Doorstroompunt doet

 

Manifest
De doorstroomcoach richt zich op de samenwerking in de regio om voor alle jongeren goede ondersteuning en een passende opleiding of (leer)werkplek te realiseren. Ingrado heeft samen met haar leden het Manifest Doorstroompunt ontwikkeld hetgeen wij als een goede leidraad zien voor de samenwerking in het sociaal domein en met de aanpalende domeinen arbeid, zorg en onderwijs.

Doorstroompuntfunctie
De doorstroompuntfunctie omvat de volgende wettelijke taken:

  • een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben.
  • benaderen en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan.
  • Het opstellen van een regionaal programma samen met scholen, instellingen en organisaties voor de periode van 4 jaar, met daarin maatregelen ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
  • Het monitoren van jongeren met een getuigschrift van het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs, dan wel een diploma van een entree opleiding. Het maken van afspraken met ketenpartners over begeleiding en ondersteuning naar opleiding, (leer)werk of dagbesteding.

 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.