Mededelingen

19 Mar

Verslag bijeenkomst Kennisteam Schoolweigering 

Schoolweigeraars zijn kinderen die te angstig of te somber zijn om naar school te gaan. Ze hebben een specifieke benadering nodig. In het Kennisteam Schoolweigering wisselen scholen en projectgroepen... Lees meer

05 Mar

Ingrado op zoek naar regionale specialisten thuiszitters

Op 21 februari is in het Algemeen overleg stilgestaan bij de stijging van het aantal thuiszitters. In de brief over de stand van zaken thuiszitters geeft minister Slob aan dat het vaak nog te lang... Lees meer

04 Mar

Deel je ervaring met passend onderwijs via het ‘vertelpunt’

In het onderwijs wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren passend onderwijs te geven en te ondersteunen bij hun behoeften. Vaak levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook nog beter. Lees meer

19 Feb

Privacy en passend onderwijs

Welke informatie mag je uitwisselen met samenwerkingsverbanden in het kader van thuiszitters? Een wettelijke grondslag voor samenwerkingsverbanden om persoonsgegevens uit te wisselen ontbreekt. Lees meer

18 Feb

Vruchtbare bijeenkomst over vakmanschap voor managers en coördinatoren

Op woensdag 13 februari zaten de managers en coördinatoren bij elkaar in Utrecht. Samen werkten ze aan het ontwerpen van het programma Vakmanschap en aan het 'managers en coördinatoren overleg nieuwe... Lees meer