Mededelingen

15 May

Slachtoffers beter en eerder in beeld met afwegingskader

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals in onderwijs en zorg, waaronder leerplichtambtenaren, verplicht te werken met een afwegingskader bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.... Lees meer

15 May

Thuiszitterscongres 2018

Ondanks het thuiszitterspact dat in 2016 is ondertekend, loopt het aantal thuiszitters op. Reden genoeg om dit onderwerp opnieuw op de agenda te zetten en samen oplossingen te zoeken tijdens het... Lees meer

24 Apr

Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren met actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Hoe? Lees meer

24 Apr

Kwam jij ook vol nieuwe energie terug van de AV? 20 september is de volgende!

Inspireren voor leren, verbindende communicatie, hoogbegaafdheid, de AVG, en nog veel meer onderwerpen. Wat een inspirerende dag was het! Hoe vonden jullie de algemene vergadering en werkconferentie? Lees meer

24 Apr

Meedenksessie 16-27: Toekomstgericht en integraal handelen van professionals

Hoe kunnen we minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar samen slim en slagvaardig ondersteunen, zodat ook zij binnen hun eigen mogelijkheden zo duurzaam mogelijk kunnen participeren in de... Lees meer