Via MDT terug naar school

Jongeren die aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen, kunnen een nieuw perspectief krijgen met Time of Your Life. Dit project voor maatschappelijke diensttijd helpt jongeren zonder startkwalificatie hun talenten en interesses te ontdekken, mensen te ontmoeten en iets te betekenen voor de maatschappij. Zo kweken ze zelfvertrouwen. En dan willen ze ook weer naar school.Time of your Life is een project dat wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum William Schrikker samen met TOPGroep training en begeleiding en werkgeversorganisatie MVO-solutions.
 

"Veel jongeren zijn hulpverleningsmoe. Ze moeten ervaren dat dit traject echt anders is."


De jongeren die deelnemen aan Time of Your Life hebben vaak met moeilijke omstandigheden te maken. Het is niet altijd vanzelfsprekend voor deze jongeren om een opleiding te volgen en af te ronden. Vaak is er sprake, door allerlei factoren, van schooluitval.
 

MDT is voor alle jongeren tussen 14 en 27. MDT is onderdeel van het huidige Regeerakkoord. De ministeries van OCW, SZW en VWS werken samen aan de ontwikkeling van de diensttijd. De politieke verantwoor- delijkheid ligt bij de staatssecretaris van VWS.


Downloads en meer


> Lees het volledige interview

> NIEUW: lees dit artikel als story op je mobiel


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.