Artikel

52 miljoen euro beschikbaar voor brugfunctionarissen

26 september 2023

Scholen kunnen in 2024 subsidie aanvragen om een brugfuctionaris in dienst te nemen. De functionarissen moeten een brug slaan tussen school, gezinnen en zorg en ondersteuning in de buurt.

De brugfunctionaris kan leraren en intern begeleiders op scholen (po/vo) ontlasten. Bijvoorbeeld door een fiets te regelen voor een kind of een laptop, zodat het naar school kan of zijn huiswerk online kan maken. Of bijvoorbeeld ouders te ondersteunen als er een psycholoog, een wijkteam of jeugdhulp nodig is. Een goede samenwerking met de betrokken gemeente(n) is dan ook heel belangrijk.
 

Onafhankelijk
Een brugfunctionaris is in dienst van de school, maar is wel onafhankelijk. Of dit in de praktijk ook zo uitpakt is nog even de vraag. Anders dan leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren werkt de brugfunctionaris ook buiten de school. Zij hebben daardoor meer tijd en ruimte om ouders te helpen in hun thuissituatie.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.