Artikel

Raad van State adviseert wettelijke grondslag voor signaal van langdurig geoorloofd verzuim voor leerplicht

9 januari 2024

Voordat de regering een wetsvoorstel kan indienen bij de Tweede Kamer, moet zij de Raad van State om advies vragen. Op de valreep van 2023 publiceerde de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel Terugdringen verzuim. De Raad adviseert onder meer om te voorzien in een wettelijke grondslag om langdurig geoorloofd verzuim te kunnen signaleren bij de leerplichtambtenaar.

De afdeling Advisering van de Raad van State zet geen vraagtekens bij het belang om het verzuim en thuiszitten zoveel mogelijk terug te dringen. Maar over de maatregelen die daarvoor in het wetsvoorstel zijn opgenomen, is de afdeling kritisch. Zo mist ze in het wetsvoorstel een grondslag voor het signaleren van langdurig geoorloofd verzuim bij leerplicht. Op grond van onderzoek waarnaar in de toelichting bij het wetsvoorstel wordt verwezen, ligt het voor de hand om die maatregel te treffen bij het terugdringen van thuiszitten, aldus de Raad van State.

Daarnaast signaleert de Raad van State dat het ‘signaal zorgelijk verzuim’ waarover in de toelichting van het wetsvoorstel wordt gesproken niet in de tekst van het wetsvoorstel geregeld en gedefinieerd wordt. Ook dat is volgens de Raad van State van belang om verzuimbeleid en de rol van de leerplichtambtenaar daarin te effectueren en om langdurig thuiszitten te voorkomen.

Het wetsvoorstel omvat daarnaast maatregelen voor het verzuimbeleid van scholen. De Raad van State wijst erop dat verschillende ketenpartners bij de verzuimaanpak betrokken zijn en dat de vaststelling en uitvoering van het verzuimbeleid door de school niet geïsoleerd plaats kan vinden.  Om het wetsvoorstel beter aan te laten sluiten bij de praktijk zou de regering een goede analyse van de huidige praktijk van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners moeten maken. Dat geldt eveneens voor de registratiepraktijk van de scholen.

De Raad van State adviseert de regering dan ook om het voorstel op een aantal punten aan te passen voordat het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Ingrado volgt de verdere ontwikkelingen rondom het voorstel op de voet.

Lees hier het volledige advies >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen