Artikel

Beleid gericht op aanwezigheid i.p.v. afwezigheid, een wereld van verschil

19 oktober 2021

Dinsdag 12 oktober gaf Ingrado een presentatie voor de ontwikkelgroep Werken aan aanwezigheid, een initiatief van Steunpunt Passend Onderwijs. Wat is aanwezigheid? Hierover maakte Ingrado een handreiking en een checklist.

De ontwikkelgroep 'werken aan aanwezigheid is een initiatief van Steunpunt Passend Onderwijs, waar Ingrado nauw mee samenwerkt. Aan de ontwikkelgroep nemen vertegenwoordigers deel van organisaties die betrokken zijn rond het onderwerp schoolaanwezigheid (Scholen, samenwerkingsverbanden, JGZ, Leerplichtambtenaren).

Het doel van een ontwikkelgroep is om in een open gesprek samen te werken rond diverse thema’s.

René Halberstadt, projectleider Ingrado, gaf een inleiding over wat aanwezigheidsbeleid op een school nu precies inhoudt. Daarbij stond het uit de psychologie afkomstige 'Response to Intervention' model centraal.

Wat is nu het verschil tussen aanwezigheid en afwezigheid en hoe kan dat nu praktisch vorm worden gegeven?

Hoewel het maar een detail lijkt, is er een wereld van verschil tussen een beleid gericht op aanwezigheid en een beleid gericht op afwezigheid. Zo bleek ook tijdens een eerste associatie op die woorden door alle deelnemers. Veelal gaat het bij aanwezigheid om een positieve benadering van jongeren en hun ouders, en bij afwezigheid om een negatieve benadering. Zo dachten de deelnemers bij aanwezigheid aan ‘Plezier', 'gezien worden' en 'verbondenheid'. Bij afwezigheid werd er meer geassocieerd met 'gemiste kans', 'onvrede' en 'zorg'.

In de kern komt het er op neer dat het versterken van aanwezigheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle die rondom het schoolbezoek van de jongere staat. Juist door daar aandacht aan te besteden wordt de preventie van het afwezigheid zijn vorm gegeven.

In Nederland zijn al diverse organisaties en regio’s bezig met een dergelijke benadering.

Na deze inleiding was het voor diverse deelnemers mogelijk om verder met elkaar van gedachten hierover te wisselen en te delen in elkaars ervaringen. De bijeenkomst is opgenomen en we zullen deze ook met jullie delen als het de link beschikbaar komt.

Handreiking en checklist

Ingrado heeft voor het werken met aanwezigheid een handreiking en een checklist ontwikkeld. Download ze hier.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.