Artikel

Blog Carry Roozemond | Beweging

9 februari 2021

Soms lijkt het wel of alles stilstaat. Het kabinet is gevallen, de Tweede Kamer verklaart onderwerpen controversieel, winkels en horeca dicht, de meeste mensen werken thuis. Gelukkig zijn de basisscholen weer open. Gelukkig, want kinderen (en hun ouders) hadden het zwaar.

De kindertelefoon stond roodgloeiend en de noodkreet ‘wij willen naar school!’ kwam veelvuldig voorbij, een jeugdpsychiater vertelde in Trouw dat hij wekelijks tien(!) jongeren ziet met suïcidale klachten. Van alle kanten hoor je, lees je dat er zorgen zijn over het leven in een lockdown, onderwijs volgen in een lockdown, elkaar niet meer ontmoeten na 21.00 uur. De impact van alle maatregelen is groot. Wanneer wordt het weer normaal? Wanneer is het weer zoals voor de pandemie?


Ik heb al vaak betoogd dat ‘terug naar normaal’ niet het streven moet zijn. Want wat is normaal in een pandemische tijd? Ik ben ervan overtuigd dat als we het oude normaal durven loslaten, er ruimte ontstaat voor nieuwe vormen. Zie bijvoorbeeld de gedachte het schooljaar te verlengen. Toen ik dat maanden geleden eens opperde was ik een roepende in de woestijn, nu lijkt dat een reële optie.


Laten we, terwijl alles lijkt stil te staan, de beweging gaande houden. De beweging die het recht op ontwikkeling versterkt. Een beweging begint met het gesprek. Voer dat gesprek, ook al is dat voorlopig digitaal. Zoek elkaar op, vraag hoe het met de ander gaat, vraag hoe je die moeder kunt ondersteunen die overbelast is, wat je medewerker nodig heeft die werk en thuisonderwijs moet combineren. Ga in gesprek met de bestuurder, de schooldirecteur, collega’s in het sociaal domein. Deins niet terug als je de antwoorden (nog) niet hebt. Laten we in het nieuwe normaal durven zeggen ‘Ik weet het ook nog niet, wil je met me meedenken?’.


Zorg er samen voor dat de beweging op gang blijft. Een demissionair kabinet betekent niet dat we moeten wachten tot na de formatie, dat we nu niks extra’s kunnen doen om de ontwikkeling van onze jongeren te bevorderen. De middelen hebben we: Onderwijswet, Leerplichtwet, Jeugdwet, Participatiewet. Als we met z’n allen doen waarvoor de bestaande wetten bedoeld zijn, dan hoeven we niks aan te passen om toch beweging te creëren.


Blijf elkaar ontmoeten, hou elkaar in de gaten, stel vragen en zoek naar nieuwe mogelijkheden. Doe het samen want in je eentje heb je geen beweging.


Carry Roozemond
Directeur-bestuurder Ingrado

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen