Artikel

Bezuinigingsronde voor samenwerkingsverbanden primair onderwijs

26 september 2023

Uit de recente brief van minister Paul over de implementatie van de motie Westerveld, die eind 2022 werd aangenomen door de Tweede Kamer, blijkt dat samenwerkingsverbanden in het basisonderwijs te maken krijgen met een algemene bezuiniging van 31,5 miljoen euro.

Deze generieke bezuiniging is uniform voor alle samenwerkingsverbanden en heeft als gevolg dat het bedrag per leerling voor intensieve ondersteuning wordt verminderd. Samenwerkingsverbanden die geen buitensporige reserves hebben, worden hiervoor gecompenseerd.

Als de bezuiniging echter leidt tot een vermindering van het eigen vermogen van een samenwerkingsverband tot onder de wettelijk vastgestelde signaalwaarde, zal dit vermogen worden aangevuld tot het niveau van die signaalwaarde.

Naar verwachting zal er in 2023 naar schatting 19,9 miljoen euro overblijven die op andere manieren zullen worden ingezet voor passend onderwijs. De minister heeft de volgende prioritaire doelen aangewezen voor de besteding van deze middelen:

  1. Ondersteuning van residentieel onderwijs.
  2. Financiering van expertise en garanties voor speciale behoeften.
  3. Ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen.
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.