Artikel

Blog Carry Roozemond | Met elkaar, voor elkaar

7 april 2020

De Kindertelefoon signaleert een flinke toename in het aantal gesprekken met kinderen die momenteel thuis problemen hebben. Vele honderden keren per week wordt er gebeld over huiselijk geweld, seksueel misbruik, ruzie en niet thuis willen zijn.

De Kinderombudsvrouw is bang dat de kansenongelijkheid die er al was, door deze crisis toeneemt. Haar instituut krijgt signalen van allerlei kanten. Over ouders die niet in staat zijn om thuisonderwijs te geven, over stress bij ouders die toeneemt door onzekerheid over werk en inkomen, over omgangsregelingen die niet meer doorgaan, over dagprogramma’s in jeugdgevangenissen die gestopt zijn, over hulpverleners die niet meer thuis kunnen komen bij gezinnen.


Schoolbesturen maken zich zorgen over het aantal kinderen en gezinnen waarmee leraren geen contact kunnen krijgen. Kinderen sturen geen schoolwerk, loggen niet in of verschijnen niet in videochats. 


Minister Slob kondigt aan dat leerplichtambtenaren op grote schaal bezoeken gaan afleggen bij kwetsbare kinderen. ‘Niet om te beboeten, maar om met deurbezoeken contact te leggen en ervoor te zorgen dat voor die leerlingen goede opvang kan worden verzorgd.’


We zijn massaal wakker geworden. En zeker nu de scholen langer dicht blijven, is actie geboden. Jullie, onze leden zijn hierin onmisbaar, maar kunnen het niet alleen. Het gaat er nu om dat we weten om wie we ons zorgen moeten maken, wie de kwetsbare kinderen en jongeren zijn. Dat we weten wie er geen laptop hebben, wie geen ruimte heeft om zijn schoolwerk te maken, wie in een onveilige situatie verkeert. Samenwerking is nu belangrijker dan ooit. Met de Jeugdzondheidszorg, met collega-afdelingen binnen de gemeente, met het jongerenwerk, het buurtwerk, met de veiligheidsregio. Welke gezinnen hebben we met elkaar in beeld, achter welke voordeuren kunnen we problemen verwachten in deze tijd van sociale isolatie? En hoe pakken we dat aan? Laten sociale teams of wijkteams optrekken met leerplicht en Veilig Thuis. 


Breng met elkaar in beeld hoe we deze jongeren en gezinnen kunnen bereiken. Kijk over de domeinen heen, maak je elkaars taal eigen, spreek af wie welke rol heeft in het signaleren en volgen van kinderen en jongeren in de knel. Met elkaar kunnen we grote problemen na de coronacrisis helpen voorkomen. Voorkomen dat jongeren afhaken en helemaal niet meer op school verschijnen. Voorkomen dat de achterstanden van sommige leerlingen niet meer in te halen zijn en de verschillen tussen leerlingen daardoor groter worden dan ooit. 


Hou contact met leerlingen en studenten. Laat weten dat we hen missen en dat we er naar uitkijken hen straks weer te ontmoeten als de scholen opengaan. In deze twee handreikingen geeft Ingrado handvatten om het contact te leggen en te onderhouden.


Carry Roozemond
Directeur-bestuurder Ingrado

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen