Artikel

Blog Corien van Starkenburg: 100 dagen

5 december 2022

Mijn eerste 100 dagen als bestuurder van Ingrado liggen achter me. In mijn vorige functie als wethouder waren die 100 dagen toch een beetje de lakmoesproef. Zat je nog in het zadel dan zou de rest waarschijnlijk ook wel gaan lukken. Zo was het bij Ingrado niet. Ik gebruikte mijn eerste 100 dagen wel om goed om me heen te kijken. Met verse ogen en een frisse blik kijken naar de organisatie en naar de wereld om ons heen.

Wat ik zie is een vakkundige club mensen, een fijn team. Een organisatie die goed gepositioneerd is in het werkveld, die wendbaar is en kan inspelen op veranderingen in de wereld om ons heen. Die als vereniging in de haarvaten van de samenleving zit en als kenniscentrum van waarde is voor leden en partnerorganisaties. Ik zie dat de focus aan het verschuiven is van leerplicht naar leerrecht en van verzuim naar denken in aanwezigheid. Ik maakte kennis met de veranderende rol van de leerplicht- en RMC-professional in het sociaal domein. De uitdaging is onze beroepsgroep steviger te positioneren. Ook zie ik dat Ingrado meer in beeld en aanwezig kan zijn bij de bestuurlijke en politieke tafels. Het is belangrijk dat we elkaar kennen en weten te vinden.

Ik ontmoette veel leden en samenwerkingspartners en ontdekte de onschatbare waarde van de rayoncontactpersonen. Zij zijn de verbinders in de regio’s, maar ook de schakel tussen de leden en Ingrado, tussen regionaal en landelijk. Wat me opvalt zijn de grote verschillen tussen de regio’s waardoor de rol van rayoncontactpersoon heel verschillend wordt ingevuld. Dit brengt de vraag met zich mee wat zij van elkaar kunnen verwachten, in hoeverre ervaringen uitwisselbaar zijn. Er lijkt behoefte aan een gemeenschappelijke taal waardoor we ondanks de verschillen met elkaar in gesprek kunnen zijn en blijven. Zodat we van en met elkaar kunnen leren en ontwikkelen.

En dan heb ik na 100 dagen uiteraard nog meer wensen. Een nog gebruiksvriendelijker website bijvoorbeeld zodat leden het antwoord op hun vragen nog makkelijker kunnen vinden. En ik denk met het team na hoe we nieuwe leerplicht- en RMC-professionals kunnen boeien en binden. Hoe we hen zo benaderen en inspireren dat zij met ons de uitdaging aangaan. De uitdaging om het recht op onderwijs en ontwikkeling voor alle kinderen en jongeren te beschermen.

Meer dan 100 dagen liggen nog voor me. Dagen, weken, maanden om verder plannen te maken en uit te voeren. Samen met jullie. Ik kijk ernaar uit!

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.