Artikel

Blog Corien van Starkenburg: Demissionair

11 juli 2023

Het kabinet is gevallen. Ik vertel jullie niets nieuws. Ik hoor en lees over de mogelijke consequenties voor het stikstofdossier, voor de woningbouw, de toeslagenaffaire, de spreidingswet. Onduidelijkheid en verwarring voeren de boventoon. Ik maak me daar zorgen om.

Zorgen ook omdat we onze geweldige minister van onderwijs kwijtraken. Zorgen om al die belangrijke onderwerpen die misschien controversieel verklaard en over de verkiezingen heen getild worden.

Wat me brengt op de vraag wat de demissionaire staat van het kabinet betekent voor kinderen en jongeren. Hoe zal het gaan met het funderend onderwijs? Komt er een vervanger voor Dennis Wiersma? Of neemt demissionair minister Robbert Dijkgraaf het primair en voortgezet onderwijs op in zijn portefeuille tot aan de start van de nieuwe regering? Met het oog op de continuïteit hoop ik dat van harte, maar of we dat van hem kunnen vragen?

Wat gebeurt er met het wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk? De internetconsultatie is net van start gegaan. Het praktijkonderwijs en vso worden in het voorstel niet genoemd. Wat gebeurt er met de teleurstelling en verontwaardiging van de sectorraden Gespecialiseerd en Praktijkonderwijs? Wat komt er terecht van de toezegging dat nog voor de zomer een reactie van de minister komt op de stijging van het aantal vrijstellingen 5 onder b? En als die uitblijft, wat betekent dit dan voor het thema thuisonderwijs? De hoop dat er eindelijk regels komen waardoor er toezicht is op de kwaliteit en daarmee op de ontwikkeling van kinderen, is de bodem ingeslagen. Voorlopig....

Hoop heb ik echter ook, hoop dat sommige onderwerpen opgepakt zullen worden zoals gepland. Dat de leeftijd van de jongeren voor wie de collega’s van de Doorstroompunten mogen werken omhoog zal gaan naar 27 jaar. Hoop dat het Aanvalsplan VSV waaraan minister Dijkgraaf werkt, tot beleid zal leiden. Dat de Tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen eraan zullen bijdragen dat ook voor alle kinderen van vluchtelingen het recht op onderwijs waargemaakt zal worden. En hoop dat een nieuw kabinet het misschien wél zal aandurven het onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim te schrappen.

En bovenal hoop ik dat alle kinderen en jongeren geloof houden in hun mogelijkheden en talenten. En vertrouwen zullen krijgen dat er een overheid komt die hun recht op onderwijs en ontwikkeling vooropstelt.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.