Artikel

Blog Corien van Starkenburg: gemiste kans

1 mei 2023

Misschien hebben jullie me gemist. Helaas moest ik om medische redenen verstek laten gaan op de algemene vergadering en werkconferentie van 20 april jl. Gelukkig nam het team van Ingrado mijn taken meer dan geweldig waar.

Ik had me verheugd jullie te ontmoeten en samen getuige te zijn van mooie ontwikkelingen in ons werkveld. Zoals de presentatie van de nieuwe naam voor RMC: Doorstroompunt. Jongeren kozen deze naam die zoals zij zelf aangeven ‘kort en krachtig is, in één keer duidelijk maakt waarvoor het staat, Nederlands en toegankelijk is, en aangeeft dat het één centraal punt is waar jongeren terecht kunnen’. De reactie van de aanwezige collega’s was ronduit positief. Al langer maakten zij ons duidelijk dat de naam RMC steeds meer begon te knellen.

Ook de presentatie van de persona's vsv vond plaats op de AV. De persona’s, gebaseerd op de verhalen van echte jongeren, zijn in opdracht van Ingrado en OCW ontwikkeld door Movisie. Met de persona’s kunnen de Doorstroompunten hun dienstverlening nog meer op maat maken. Mooi!

Minder mooi vind ik de afzwakking van het wetsvoorstel Verzuim door minister Wiersma. Hoe blij waren we dat de minister voornemens was het onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim te schrappen. Alle verzuim is reden tot zorg. Dus zou alle verzuim dat aan de wettelijke termijnen voldoet, voortaan door scholen gemeld moeten worden bij DUO. Dit zou het mogelijk maken om de aanwezigheid van alle leerlingen te bevorderen. Niet door zieke leerlingen achter de broek te zitten of door te achterhalen waarom een leerling een specialist bezoekt; wel om ook leerlingen met langdurig of veelvuldig ziekteverzuim de juiste begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden. Door, samen met ouders en de jeugdgezondheidszorg (jgz), tijdig te onderzoeken wat er nodig om aanwezig te kunnen zijn op school. Of, als naar school gaan (tijdelijk) niet mogelijk is, hoe en waar de ontwikkeling van een kind of jongere voortgezet kan worden. Om zo thuiszitten en het afgeven van vrijstellingen te voorkomen. Helaas, de minister besloot vast te houden aan het onderscheid tussen de verschillende soorten verzuim. Een gemiste kans.

Wel maakt Wiersma duidelijk dat scholen verplicht zijn verzuimbeleid te voeren. Hier is ruimte voor leerplicht om samen met scholen en jgz te werken aan het bevorderen van de aanwezigheid van alle leerlingen. Laten we die ruimte optimaal benutten!

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen