Artikel

Blog Corien van Starkenburg: Ingrado en de wereld om ons heen

10 januari 2023

Mijn eerste blog van 2023! Ik wens jullie een heel mooi nieuw jaar en hoop dat jullie net als ik uitgerust en geïnspireerd aan dit jaar begonnen zijn. Ik heb er zin in. Zin om, nu mijn eerste half jaar erop zit, mijn bestuurdersblik meer naar buiten te richten. De interne organisatie is op orde, het team staat als een huis, met veel leden en samenwerkingspartners heb ik inmiddels kennisgemaakt. We weten elkaar te vinden voor vraagstukken rond het recht op onderwijs en ontwikkeling. Heel fijn is dat. Samen kunnen wij onze ambitie verder brengen, naar de tafels van politiek en bestuurlijk Nederland.

Een passende ontwikkelplek voor ieder kind en iedere jongere! Dat is waar Ingrado voor staat. De rol en positie van de leerplichtambtenaar en de RMC-consulent zijn daarin cruciaal. In de korte tijd dat ik aan dit roer sta heb hier al veel ontwikkeling in gezien.

Onze documentaire over de rol van de leerplichtambtenaar in het sociaal domein is inmiddels door meer dan 10.000 mensen bekeken, door leden en hun netwerkpartners. Het gesprek over het belang van ons werk in de samenwerking rond het recht op onderwijs en ontwikkeling wordt hierdoor in steeds meer regio’s gevoerd. Een documentaire over het werk van RMC-teams staat op de agenda voor dit jaar.

Leerplicht- en RMC-teams zelf zijn ook in ontwikkeling. Zo melden steeds meer leden zich aan voor het KRSD, het kwaliteitsregister voor professionals in het sociaal domein waar Ingrado zich bij aangesloten heeft. Fijn, zo kunnen we samen nog veel beter worden. Ook gaan steeds meer teams aan de slag met het moreel kompas dat Ingrado ontwikkelde. Dat helpt hen ethische vraagstukken die inherent zijn aan ons werk af te pellen en van een moreel juist antwoord te voorzien.

In 2023 gaan we door met het ontwikkelen van instrumenten die in de praktijk van leerplicht en RMC helpend zijn. Die onze rol en positie versterken, de transitie van leerplicht naar leerrecht ondersteunen en die zo bijdragen aan de ontwikkeling van alle kinderen en jongeren. Want dat is waar het om gaat. Altijd en overal!

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.