Artikel

Blog Corien van Starkenburg: Ontwikkeling

11 oktober 2022

Langzaam maar zeker raak ik thuis in de wereld van leerplicht en RMC, de wereld van het recht op onderwijs en ontwikkeling. Ik ontmoet leden en samenwerkingspartners en raak geïnspireerd door deze ontmoetingen. Door namens Ingrado te participeren in het project WEL in Ontwikkeling duik ik ook de inhoud in.

Voor wie het gemist heeft, WEL in Ontwikkeling (WIO) wil een nieuwe beweging creëren in situaties die zijn vastgelopen of waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Gedragswerk, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en Ingrado werken hierin samen.

We richten ons op de groep kinderen die buiten beeld blijft als het gaat om investeringen in onderwijs en ontwikkeling; de jeugdigen met een vrijstelling 5 onder a en de absoluut verzuimers. Wat mij aanspreekt in dit project is de gedachte dat we een kind nooit mogen opgeven, dat ieder kind zich kan ontwikkelen en dat we ons daar samen hard voor moeten maken.

Dat is een zoektocht. We zijn met elkaar op zoek naar oplossingen die er nog niet zijn. Met de samenwerkingsverbanden, met leerplicht, gemeente, met professionals uit onderwijs en zorg. En in die zoektocht denken we in termen van kansen en mogelijkheden en zijn ruimte en flexibiliteit de sleutelwoorden. In de regio’s die deelnamen aan de pilot van WIO zijn al verrassende oplossingen gevonden. Maatwerkoplossingen om kinderen tot ontwikkeling te brengen. Er zijn inzichten opgedaan om met en van elkaar te leren, inzichten die de samenwerkingsverbanden die nu aansluiten, verder kunnen helpen. Met andere ogen kijken, nieuwe wegen inslaan om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

In dit verband wil ik stilstaan bij het 20-jarig bestaan van RBL Holland-Rijnland. Ter gelegenheid van dat jubileum in september jl. werd de naam veranderd van Regionaal Bureau Leerplicht in Regionaal Bureau Leerrecht. Dit is niet slechts het ene woord vervangen door het andere, dit gaat over meer. Als we spreken over leerplicht leggen we het zwaartepunt bij de ouders en de kinderen. Bij de bescherming van het leerrecht is de samenleving aan zet. Dat gaat niet alleen het onderwijs aan, daar hebben we iedereen bij nodig. Iedereen die kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Met de naamsverandering geeft RBL Holland-Rijnland een belangrijk signaal af, net als veel gemeentes en regio’s dat in de praktijk ook doen en uitstralen. Het recht op onderwijs en ontwikkeling beschermen we samen!

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.