Artikel

Blog: Mét jongeren

6 november 2023

De regering heeft te weinig werk gemaakt van kinder- en jongerenparticipatie. Dat stelt Marc Dullaert, voorzitter van het Kinderrechtencollectief tijdens de bijeenkomst Kinderrechten in Beweging eind oktober.

In Nederland is het recht op participatie nog steeds niet verankerd in de wet en geen onderdeel van beleid en praktijk, blijkt uit de online monitor Kinderrechten in Beweging.

Het verhaal dat jongeren vertelden tijdens de kinderrechtenbijeenkomst, illustreerde hoe waar de uitkomsten van de monitor zijn. We zeggen dat we jongerenparticipatie belangrijk vinden, maar we maken het niet waar. We zijn zo gewend beleid te maken óver jongeren en zelden mét jongeren. Ik steek hierbij de hand ook in eigen boezem, ook al zijn we ons ervan bewust dat de stem van jongeren een grotere rol moet spelen in ons werk. Niet voor niets vroegen we een bureau voor jongerencommunicatie om met jongeren een nieuwe naam te bedenken voor RMC. Dat werd, zoals jullie weten, Doorstroompunt. “Omdat”, zeggen de jongeren, “deze naam duidelijk maakt dat we onderweg zijn, dat dit een punt is in de reis die we maken.” Geweldig!

Deze input van jongeren smaakte naar meer. Actueel is het aanwezigheidsdenken en het aanwezigheidsbeleid dat Ingrado samen met partners formuleert. Ook hierover horen we graag de stem van de jongeren. Het communicatiebureau is daarom gevraagd met jongeren antwoord te vinden op de vraag: Op welke manier geef je het aanwezigheidsbeleid idealiter vorm zodat het aansluit bij de wensen en behoeftes van leerlingen?

Ter inspiratie las ik het manifest van Het Jonge Geluid. Acht jongerenorganisaties hebben de handen ineengeslagen en doen een oproep aan de politiek om met de 11 doelen uit het manifest aan de slag te gaan en zo de positie van jongeren te verbeteren. De oproep een nationale jeugdstrategie te ontwikkelen spreekt me enorm aan; een plan om alle problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden in samenhang aan te pakken. En die strategie wordt uiteraard ontwikkeld mét jongeren. In Ingrado Magazine van december zal een interview staan met vertegenwoordigers van Het Jonge Geluid.

Dit geluid inspireert omdat Ingrado in 2024 weer op pad zal gaan om input op te halen voor het nieuwe strategisch beleidsplan. En practice what you preach: geen beleid meer over jongeren zonder jongeren daarin te betrekken. Dus gaan we in gesprek, met jongeren en met alle partijen die betrokken zijn bij het recht op onderwijs en ontwikkeling.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen