Artikel

Blog: Ontmoeten en inspireren

5 december 2023

Veel mooie en inspirerende ontmoetingen de afgelopen weken. Met leden, met jongeren en met vertegenwoordigers van partnerinstellingen, onderwijs en overheden.

Aan de vooravond van het Eerste Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid organiseerde Ingrado een diner pensant voor bestuurders uit onderwijs en sociaal domein, ondersteuningsinstellingen, sectorraden en koepelorganisaties. In lichtstad Eindhoven gingen we in gesprek over onder meer de rol van de leerplichtambtenaar in het sociaal domein. Vrijwel alle aanwezigen ervaren dat denken en handelen vanuit steun en zorg steeds vanzelfsprekender is in de praktijk van leerplicht. ‘De menselijke maat werkt, we zijn samen bezig’, merkte een van de aanwezigen op. En: Het is fijn dat kinderen en ouders iemand naast zich hebben staan die hen als mens ziet.’ Een derde: ‘Vroeger moest de leerplichtambtenaar een proces-verbaal kunnen opmaken, nu zijn heel andere competenties nodig.’ Goed en belangrijk om te merken dat de weg die Ingrado samen met haar leden heeft ingezet en die we uitdragen in onze documentaire ‘De rol van de leerplichtambtenaar in het sociaal domein’, breed herkend wordt door partners. Belangrijk omdat we zo nog beter samen kunnen optrekken om het recht op onderwijs en ontwikkeling te waarborgen.

Ook de transitie van verzuim naar aanwezigheid draagt bij aan het (nog beter) borgen van dat recht. En precies die transitie stond half november centraal tijdens het Eerste Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid waarvan Ingrado medeorganisator was. Het waren twee fantastische dagen waar wetenschap, beleid en praktijk elkaar ontmoetten. Fijn dat ook jullie in zo groten getale aanwezig waren! Ik hoop oprecht dat jullie net als ik geïnspireerd huiswaarts keerden en in jullie eigen praktijk verder aan de slag kunnen met aanwezigheid.

Ook vorige week stond in het kader van ontmoeting en uitwisseling. Niet dat ik nu zo ontzettend van reizen houd of dat ik per se overal mijn gezicht moet laten zien. Nee, ik was op pad om de rol die de leerplichtambtenaar en de doorstroomcoach hebben in het beschermen van het recht op onderwijs en ontwikkeling onder de aandacht te brengen. Zo konden we op het Koning Willem I College in Den Bosch onze documentaire Het Doorstroompunt laten zien aan en in gesprek gaan met demissionair minister Robbert Dijkgraaf. Hij was aanwezig op de bijeenkomst rond zijn actieplan ‘De volgende stap in de aanpak voortijdig schoolverlaten’.

Doel van dat actieplan is het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen van 30.000 in 2022 naar minder dan 18.000 in 2026. Dat is een uitdaging waar Ingrado zich hard voor wil maken. Tegelijkertijd zijn er nog wat noten te kraken. Om goed beleid te kunnen voeren, zullen de vsv-cijfers beter geduid moeten worden. Nu werken we op basis van een momentopname: het aantal jongeren dat de school voortijdig verlaten heeft. Maar, wie zijn die jongeren? Hoeveel van hen zijn aan het werk gegaan en wat zijn de opleidingskansen die ze daar hebben? Hoeveel jongeren gaan na een aantal jaren werken toch weer naar school? Alleen als we het totaalplaatje hebben, weten we wat jongeren nodig hebben om een goede onderwijs- of leerwerkplek te krijgen.

Écht luisteren naar jongeren is cruciaal. Dat bleek weer eens luid en duidelijk uit de bijdragen tijdens alle ontmoetingen. Alleen als we weten wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen tot en met een kansrijke start op de arbeidsmarkt, kunnen we de goede dingen doen.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen