Artikel

Brief uitwerking Actieplan voortijdig schoolverlaten naar de Kamer

27 oktober 2023

Ingrado is erg blij dat de brief 'Actieplan om voortijdig schoolverlaten te voorkomen' is verstuurd naar de Tweede Kamer! We gaan samen met de Doorstroompunten en mbo-scholen zorgen dat jongeren uit het mbo die voortijdig dreigen uit te vallen, gebruik kunnen maken van een passend aanbod. Dit moet ervoor zorgen dat ook zij een diploma kunnen halen.

In de Werkagenda mbo van begin dit jaar zijn al belangrijke stappen gezet om het aantal voortijdig schoolverlaters te verlagen. Zo wordt de loopbaanoriëntatie- en begeleiding verbeterd en krijgen studenten op mbo-2 extra aandacht en begeleiding. Maar de recente stijging vraagt om een landelijke aanpak om dit aantal weer terug te dringen. Minister Dijkgraaf neemt met dit actieplan daarom aanvullende maatregelen om jongeren te ondersteunen zodat ze tòch hun diploma kunnen halen.

Toegankelijke ondersteuning voor studenten

Dijkgraaf zet in op maatregelen die moeten voorkomen dat mbo-studenten voortijdig hun studie verlaten. Het gaat erom jongeren op tijd de hulp te bieden die ze nodig hebben om hun startkwalificatie wèl te halen. Zo wil de minister dat ‘hulp in de school’ vanaf studiejaar 2025-2026 onderdeel wordt van de diverse regionale programma’s tegen voortijdige schooluitval. Om als student de hulp te ontvangen die je nodig hebt, is het belangrijk om te weten om welke hulp je precies kunt vragen. Externe hulp moet voor studenten gemakkelijk beschikbaar zijn. Daarnaast wil de minister een verbeterde aanwezigheidsaanpak voor studenten ouder dan 18 jaar zodat scholen sneller kunnen reageren op signalen van verzuim.

Meer leren in de praktijk

Veel jongeren leren het liefst op de werkvloer zelf. Dijkgraaf wil daarom het praktijkleren stimuleren, waardoor jongeren al werkende hun kennis en vaardigheden vergroten. Dit praktijkleren maakt het mogelijk om meer mensen stapsgewijs op te leiden voor sectoren met werknemerstekorten. Op deze manier wil de minister ‘groenpluk’ tegengaan.

Verder wil Dijkgraaf landelijke afspraken maken met ten minste zes sectoren of organisaties om jonge werkenden zonder startkwalificatie alsnog op te leiden. Dit houdt in dat jongeren zonder diploma een opleiding kunnen volgen via hun werkgever – en zo alsnog een startkwalificatie bemachtigen.

Ondersteuning bij regionale programma's

Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters vraagt om een landelijke én regionale aanpak, benadrukt minister Dijkgraaf in zijn brief aan de Kamer. De minister gaat regio’s daarom actief ondersteunen bij het opzetten van nieuwe regionale programma's, met extra aandacht voor succesvolle methoden die jongeren ondersteunen. Daarnaast wordt een meerjarig onderzoek uitgezet om effectieve interventies te onderzoeken met als doel om kennisuitwisseling tussen regio’s te versterken.

Lees hier de brief Uitwerking Actieplan vsv en begeleiden naar een kansrijke toekomst. 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord