Artikel

Conferentie INSA: drie dagen in het teken van aanwezigheid op school

25 oktober 2022

De conferentie ‘Making waves to advance school attendance’ vond begin oktober plaats in Egmond aan Zee. Ingrado leverde een actieve bijdrage.

Tijdens de conferentie wisselden ruim 300 deelnemers uit 21 landen kennis en ervaringen uit rondom schoolaanwezigheid, met als doel schoolaanwezigheid overal ter wereld versterken. Ze deden dat in presentatiesessies, workshops, ronde tafelgesprekken en op de ‘Marketplace’. Maar ook daarbuiten tijdens de strandwandelingen, lunch- en koffiepauzes werd veel informatie uitgewisseld en contact gelegd tussen deelnemers die op verschillende manieren betrokken zijn bij het thema schoolaanwezigheid: een deel vanuit de wetenschap en een deel vanuit het onderwijs en jeugzorgpraktijk en het beleid op die terreinen.

Aanwezigheidsdenken
De conferentie in Egmond aan Zee was het ‘live’ vervolg op de INSA-conferentie die drie jaar geleden in Oslo werd georganiseerd. Op die conferentie werden de zaadjes geplant voor het aanwezigheidsdenken dat nu in Nederland steeds meer terrein wint. Zo zijn ook in het wetsvoorstel Terugdringen verzuim dat de afgelopen zomer in internetconsultatie ging, sporen van het aanwezigheidsdenken terug te vinden.

De bijdragen aan de conferentie waren divers. Een deel had betrekking op specifieke methodes voor ondersteuning aan kinderen die weinig op school aanwezig kunnen zijn. Een ander deel had betrekking op de manier waarop data gebruikt worden bij het bevorderen van schoolaanwezigheid of op de manier waarop door verschillende partijen kan worden samengewerkt om schoolaanwezigheid te bevorderen.

Ervaringsdeskundigen
De meeste indruk, getuige de berichten op LinkedIn, maakten de jongeren die op de laatste dag van de conferentie vertelden over hun ervaringen met school en schooluitval. Zij stelden onder meer dat de focus wat hen betreft niet zou moeten liggen op schoolaanwezigheid maar op het Recht op Onderwijs.  

Ingrado leverde een actieve bijdrage aan de conferentie, zowel in de organisatie daarvan als in de vorm van verschillende presentaties en een informatiestand op de Marketplace. Met de gedeelde en opgedane kennis hopen we de aanwezigheid op school de komende jaren verder te kunnen brengen.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.