Artikel

Omgaan met de coronacrisis: servicedocumenten Rijksoverheid en links

12 juli 2021

Het schooljaar 20-21 is een schooljaar anders dan anders. De coronacrisis vraagt veel van het onderwijs, van leerlingen en van ouders. Ingrado probeert in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW, het NCJ, Ouders en Onderwijs en vele anderen informatie te geven en een helpende hand te bieden.

Juist nu is het van belang elkaar te vinden en samen te werken bij de bescherming van het recht op onderwijs. De functie van de leerplichtambtenaar is juist nu gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de leerling centraal staat. Maak contact met de zorg coördinator, met de jongere op VO en MBO. Stel de vraag: hoe kunnen we je helpen, zijn alle leerlingen in beeld en in staat onderwijs te volgen?

Hieronder vind je meer informatie van de Rijksoverheid en instrumenten en trainingen die je helpen bij het omgaan met de coronacrisis.

Actuele informatie van de Rijksoverheid/Onderwijsorganisaties

Kwetsbare kinderen en jeugd

Links naar informatie van o.a. de Kinderombudsman, de Kinderbescherming, NJi en NCJ over kinderen die in de knel komen te zitten.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord