Artikel

Dit kan RMC betekenen binnen het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

23 maart 2021

Donderdag 18 maart 2021 was Ingrado aanwezig bij de inspiratiesessie Dak- en thuisloze jongeren georganiseerd door het ministerie van VWS, OCW en Ingrado. Hoe regel je de weg terug naar school, wat hebben deze jongeren precies nodig en welke rol kan RMC hierin spelen?

Centraal stond het thema persoonlijke ontwikkeling en scholing. Het doel van de bijeenkomst was het inspireren en verbinden van de projectleiders van de 14 pilotgemeenten om de doelgroep (dreigend) dak- en thuisloze jongeren (nog) beter in het vizier te krijgen bij de onderwijscollega’s. Het thema persoonlijke ontwikkeling en scholing is één van de actielijnen in het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren, wat in 2019 is gelanceerd.

Aan bod kwamen vragen als: Hoe regel je de weg terug naar school, wat hebben deze jongeren precies nodig en welke rol kan RMC hierin spelen?

Rol RMC
Ingrado heeft verteld hoe RMC in de praktijk werkt en wat RMC kan betekenen voor deze doelgroep. De nadruk is gelegd op het belang van de integrale samenwerking tussen partijen. RMC kan een prachtige taak verrichten in het verder helpen van deze doelgroep, terug naar school of naar werk en als regievoerder kan RMC juist voor deze jongeren veel betekenen. Dit werd bevestigd door de projectleider van de aanpak dak- en thuisloze jongeren in Groningen, waar al een nauwe samenwerking is met RMC voor deze doelgroep.  

Ervaringen uit eerste hand
De ervaringen die de jongeren deze middag met ons deelden, bevestigen dat er nog werk aan de winkel is. Zij vertelden wat zij nodig hadden; begrip voor hun situatie en de ruimte om in alle rust school weer op te pakken. Ze willen gehoord worden en vrijuit kunnen praten. Onzekerheid en de angst om te falen spelen een belangrijke rol bij de keuzes die ze maken.

Good practices
Er zijn al mooie initiatieven om met deze jongeren aan het werk te gaan en twee daarvan werden nader toegelicht: het project “weer naar school” van het straatconsulaat in Den Haag (Straat Consulaat voor daklozen, thuislozen, drugsgebruikers in Den Haag - belangenbehartiging van daklozen en thuislozen en drugsgebruikers) en een pilot voor jonge moeders met een huisvestingsvraag in Amsterdam Zuid Oost.

Routekaart
Vanuit deze bijeenkomst wordt verder uitgewerkt wat er nog aan extra inzet nodig is voor deze jongeren op dit thema. Onze nieuwe routekaart voor RMC  en het RMC manifest geven daarbij een duidelijk beeld van de kansen die samenwerking met RMC voor deze jongeren te bieden heeft.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen