Artikel

Doorstroompunt nieuwe naam voor RMC

19 april 2023

Tijdens de Algemene Vergadering van Ingrado is de nieuwe naam voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) bekend gemaakt. De nieuwe naam is Doorstroompunt. Het Doorstroompunt (RMC) voert de wettelijke opdracht van gemeenten uit jongeren die voortijdig de school verlaten in beeld te brengen en, indien nodig, begeleiding te bieden. Doel is het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen van maatschappelijke uitval door een passende opleiding en/of baan te vinden voor iedere jongere.

De (oude) naam RMC blijkt voor onduidelijkheid te zorgen bij zowel jongeren als bij partners in het sociaal domein. Jongeren zelf bleken bij de naam RMC te denken aan een zorginstelling of ziekenhuis. Zij gaven aan dat de nieuwe naam een warm gevoel moet geven, dat de inhoud in één keer duidelijk moet zijn en dat het gebruik van afkortingen een ‘no go’ is. Bekijk hier de presentatie met daarin alle onderzoeksresultaten. 

Dit was de aanleiding voor Ingrado, vereniging voor leerplicht en Doorstroompunt (RMC) en kenniscentrum voor het recht op onderwijs, Jongerencommunicatiebureau Coen de opdracht te geven om samen met jongeren een nieuwe naam te ontwikkelen. Bureau Coen ging aan de slag met jongeren van 16 tot 26 jaar om te onderzoeken wat inhoudelijk het RMC voor jongeren betekent en welke naam daar het beste bij past.

Dit onderzoek leidde tot een nieuwe naam: Doorstroompunt

Kort en krachtig, in één keer duidelijk waarvoor het staat, Nederlands, toegankelijk, geeft aan dat het één centraal punt is waar ze terecht kunnen, stap voor stap.

Doorstroomcoaches, de nieuwe naam voor RMC-professionals, kunnen vanaf nu aan de nieuwe naam betekenis geven en jongeren te helpen ‘doorstromen’ naar een passende baan of opleiding. Het Doorstroompunt is de plek voor jongeren die ‘even vast zitten’ of wat anders willen. De doorstroomcoaches lopen een stukje mee met de jongere zodat deze kan ontdekken wat hij of zij graag wil en eventuele problemen kan helpen aanpakken. De nieuwe naam is inmiddels gehonoreerd door het ministerie van OCW. Aanverwante naamswijzigingen zijn:

  • de naam RMC-consulent wordt doorstroomcoach
  • de naam RMC-coördinator wordt doorstroomcoördinator

Met ingang van 1 mei 2023 zullen Ingrado en OCW de naam Doorstroompunt gebruiken in hun berichtgeving, met hierachter tussen haakjes (RMC). Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt de verwijzing naar RMC en wordt alleen nog de naam Doorstroompunt gebruikt.

Bureau Coen maakte de podcast 'mbo, ook gewoon studenten’  waarin jongeren praten over het mbo en de onderwaardering van mbo-studenten. De presentatie die bureau Coen deelde over de totstandkoming van de nieuwe naam vind je in de download hieronder.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord