Artikel

Earth Experience School

31 januari 2023

Ingrado en de Inspectie van het Onderwijs krijgen signalen over de Earth Experience School.

Ingrado en de Inspectie van het Onderwijs hebben een aantal signalen gekregen over een internationale online school: de Earth Experience School (De Earth Experience School heette eerder Free Spirits Experience School).
Er is geen aanvraag door deze school ingediend om erkend te worden als B3 of B4-school. De minister heeft deze school geen aanwijzing B4-school gegeven en de school is bij de inspectie ook niet bekend als B3-school. Omdat er hier sprake is van online onderwijs, kan er geen sprake van geregeld schoolbezoek zijn. Ook bij een beroep op vrijstelling artikel 5 onder c Lpw (onderwijs in het buitenland) geldt de voorwaarde dat de school in het buitenland geregeld fysiek bezocht moet worden.  Daarom kunnen leerlingen hun leerplicht niet vervullen op deze school. Dit betekent dat een inschrijving op deze school niet als inschrijving volgens de Leerplichtwet wordt erkend. De inspectie vraagt aan de leerplichtambtenaren om handhavend op te treden bij meldingen 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.