Artikel

Ervaringen met intimidatie rondom vrijstellingen 5 onder b

9 januari 2024

Ingrado ontving de laatste maanden van 2023 steeds meer signalen van leerplichtambtenaren die zich onveilig voelen als gevolg van intimidaties. Het ging daarbij steeds om procedures rondom het verkrijgen van een vrijstelling 5 onder b waarbij ouders zich soms lieten ondersteunen.

Intimiderende werkwijze

Uit de bijeenkomst bleek dat meerdere leerplichtambtenaren uit verschillende gemeenten zich geïntimideerd voelen over de aanvraag van de vrijstelling 5 onder b Leerplichtwet. In sommige gevallen zijn er klachten ingediend en/of is er aangifte gedaan tegen de handelingswijze van leerplichtambtenaren, afdelingshoofden en burgemeesters. Leerplichtambtenaren hebben dit als zeer dreigend en intimiderend ervaren. Het gaat voor zover op dit moment bekend om aangifte tegen leerplichtambtenaren van 9 gemeenten verspreid over het hele land.

Behoefte aan eenduidigheid

Ouders hebben vanzelfsprekend het volste recht om in het geweer te komen tegen besluiten of handelswijzen van de overheid waarmee zij het oneens zijn. Maar dat mag nooit gepaard gaan met normoverschrijdend gedrag. Een van de aanwezige gemeenten heeft een procedure ingericht en ingezet rondom een situatie waarin sprake was van normoverschrijdend gedrag.

Er bestaat onder leerplichtambtenaren behoefte aan meer eenduidigheid rondom vrijstellingen 5 onder b. Gemeenten maar ook rechters en het Openbaar Ministerie gaan daar nu verschillend om. Als gevolg hiervan zien verschillende aanwezigen een waterbedeffect: ouders verhuizen naar gemeenten waar makkelijker een vrijstelling 5 onder b wordt verkregen. Dat kan zijn als gevolg van de behandeling van een aanvraag maar ook door de afwezigheid van scholen van verschillende richting in een gebied.

Ervaringen delen

Ingrado organiseert in 2024 opnieuw vrijstellingencafé’s en is in overleg met het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs over het opstellen van een handreiking vrijstellingen 5 onder b. Ingrado, beroepsvereniging voor leerplichtambtenaren, is van mening dat intimidatie jegens (leerplicht)ambtenaren nooit te rechtvaardigen is!

Lees meer over de aanpak van agressie tegen ambtenaren >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen

Vraag en antwoord