Artikel

Ervaringen uitwisselen in sessie over nieuwe wetgeving Doorstroompunt

1 mei 2023

Ingrado organiseerde een sessie voor doorstroom-coördinatoren (RMC) op het Werkcongres over de nieuwe wetgeving Doorstroompunt tot 27 jaar en de doorlopende lijn van school naar werk.

Projectleider Preventie en Aanpak VSV Liesbeth de Boer gaf eerst een inleiding over de uitbreiding van de rol van het Doorstroompunt tot 27 jaar en het wetsvoorstel de doorlopende lijn van school naar werk. Daarna gingen de doorstroom-coördinatoren met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen over de doelgroep 23-27 jaar en de samenwerking met het mbo en WenI.


Meer jongeren duurzaam aan het werk
Een grote groep jongeren tot 27 jaar in Nederland heeft geen werk doordat ze een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben. Ook is de kans op werk ongelijk verdeeld – dit hangt namelijk sterk samen met de onderwijssoort. Een jaar na diplomering is 33% van de entree-studenten werkloos. Bij bol niveau 2 is dit 20%. In vergelijking, bij BBL niveau 3 en 4 is dit slechts 2%. Jongeren zonder startkwalificatie zijn relatief kwetsbaar, maar ook jongeren met een startkwalificatie kunnen kwetsbaar zijn door weinig bestaanszekerheid veroorzaakt door het niet kunnen vinden van werk, een grote kans om werk kwijt te raken door flexibele contracten.

Het aankomende wetsvoorstel heeft als doel om meer jongeren duurzaam aan het werk of naar een vervolgopleiding te krijgen. Jongeren met een structurele afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hierdoor gelijke kansen op werk.


Uitbreiding doelgroep
De rol van het Doorstroompunt (RMC) wordt uitgebreid tot 27 jaar in 2025. Hierdoor komt ook de doelgroep 23-27 jaar in beeld. De Doorstroompunten voorkomen voortijdige schooluitval van jongeren tot 27 jaar. Ze bieden begeleiding terug naar school/werk of dagbesteding, zo nodig in samenwerking met ketenpartners. Geen of een laag inkomen is een indicatie voor actie.

Het regionale vsv-plan, waarin de Doorstroompunten samenwerken met het mbo, wordt uitgebreid met WenI (Werk en Inkomen). De maatregelen in het plan zijn niet alleen bedoeld om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, maar ook om een sluitende overgang naar de arbeidsmarkt te realiseren.


Extra bijeenkomsten
Ingrado organiseert in het najaar diverse bijeenkomsten om in het land over de uitbreiding van de rol van de Doorstroompunten tot 27 jaar, de doorlopende lijn van school naar werk en de samenwerking in het regionale plan. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen