Artikel

(Ervarings)deskundigen vertellen, thuiszittersvraagstuk blijft actueel

15 juni 2021

Thuiszittersproblematiek is (helaas) nog altijd actueel. Onlangs verscheen het rapport ‘Buiten de lijntjes’. Daarin is te lezen hoe ervaringsdeskundige kinderen en jongeren zelf het thuiszittersvraagstuk ervaren. En in de podcast ‘Zicht op thuiszitten’ gaan deskundigen Piet van Geel (Geschillencommissie passend onderwijs) en Eke Krijnen (Kohnstamm Instituut) in gesprek.

In het rapport 'Buiten de lijntjes' (zie download hieronder) is te lezen hoe ervaringsdeskundige kinderen en jongeren zelf het thuiszittersvraagstuk ervaren. Ingrado erkent en onderschrijft de inhoud van het rapport rondom dit vraagstuk. ‘Het rapport is nogmaals een bevestiging van de urgentie rondom dit onderwerp. Ingrado heeft dit eerder ook al geconcludeerd naar aanleiding van de ‘Doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp’ en het thuiszitterspact ‘Slim en slagvaardig kansen creëren voor kwetsbare jongeren’. Soms is het kleuren buiten de lijntjes nodig om gezamenlijk maatwerk te bieden, kijken naar wat wel kan én dit vooral te doen om zo te voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten,’ benadrukt Carry Roozemond, bestuurder van Ingrado.

Podcast
De NVO publiceert de Podcast ‘Zicht op thuiszitten’ waarin te beluisteren is wat Piet van Geel (zitting-voorzitter van de Geschillencommissie passend onderwijs) en Eke Krijnen (onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut) te zeggen hebben over het vraagstuk thuiszittende leerlingen.

De podcast is tot stand gekomen naar aanleiding van het rapport ‘Zicht op Thuiszitten’ een samenwerking tussen NVO en Stichting Onderwijsgeschillen. Het gesprek, onder leiding van journalist Elisabeth van de Hoogen, is een verdieping van het rapport. De Geschillencommissie spreekt zich uit over geschillen tussen ouders en scholen. De commissie ziet nu en dan patronen in de casuïstiek en daarmee ook (praktische) oplossingen.

 

Downloads

  • pdf
    Rapport 'Buiten de lijntjes' - nov 2020, N05 Foundation + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.