Artikel

Evaluatie verdelingssystematiek vsv-middelen

22 maart 2022

Hoe wordt de verdelingssystematiek van vsv-middelen ervaren en hoe kan die verdeling verbeterd worden? OCW gaat de verdelingssystematiek vsv-middelen evalueren.

Zoals eerder is aangekondigd in het Besluit RMC, evalueert het ministerie van OCW de verdelingssystematiek van de vsv-middelen.

Dit gebeurt in eerste instantie in een werkgroep met beleidsmedewerkers van o.a. OCW, BZK, VO Raad, MBO Raad en Ingrado. Het CBS start een onderzoek naar de (achtergrond)kenmerken die de kans op vsv voorspellen. Het ministerie van OCW is voornemens om aparte sessies te organiseren met RMC-regio’s en scholen.

Een eventuele nieuwe verdeling van de vsv-middelen geldt dan voor nieuwe periode vanaf 2025.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen