Artikel

Extra geld om jongeren uit criminaliteit te houden

22 november 2022

Zowel bij lokale politie als bij de landelijke overheid zijn er zorgen over de invloed van de georganiseerde misdaad op jongeren in kwetbare posities

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid investeert jaarlijks 82 miljoen om te voorkomen dat jongeren doorgroeien in een criminele carrière. Vijftien grote en middelgrote gemeenten, waaronder Rotterdam, zijn gevraagd om plannen uit te werken waar de risico’s het grootst zijn dat jongeren geronseld worden door de georganiseerde misdaad.

Extreem geweld
De politie in Rotterdam maakt zich zorgen over de forse toenamen van extreem geweld door jongeren. Uit een analyse blijkt dat in 2022 in 40% van alle zware geweldsincidenten jongeren tot 23 jaar betrokken waren. De afgelopen jaren lag dat percentage rond de 30%.

De politie ervaart dat vooral jongeren in een kwetsbare positie door criminelen worden geronseld met de belofte van snel geld. Dure jassen, sneakers of telefoons verleiden jongeren om delicten te plegen. Volgens de politie is de stijging van het percentage mede te wijten aan bezuinigingen op het jongeren in combinatie met corona waardoor het zich op jongeren minder is geworden.

Meer lezen
Extra geld voor aanpak jonge aanwas criminaliteit in 15 gemeenten - Rijksoverheid
Forse toename extreem geweld door Rotterdamse jongeren - Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen