Artikel

Goede BPV- begeleiding van mbo-studenten is van groot belang en voorkomt voortijdig schoolverlaten

12 december 2022

Iedere jongere heeft recht op onderwijs en ontwikkeling en verdient de best mogelijke begeleiding op weg naar de arbeidsmarkt of een passend vervolgtraject met een diploma. Goede BPV- begeleiding van mbo-studenten is hierbij van groot belang en voorkomt voortijdig schoolverlaten.

Maak het verschil in de BPV-begeleiding voor mbo-studenten die extra ondersteuning nodig hebben! Op 30 mei hebben we hiervoor een handboek gelanceerd met daarin overzichten, tips, handreikingen en informatie voor professionals die zich bezighouden met de begeleiding van mbo-studenten voor, tijdens en na de beroepspraktijkvorming (BPV). 

Passend Onderwijs

Het handboek is ontwikkeld vanuit de verbeteragenda passend onderwijs mbo, die is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs. Uit die evaluatie blijkt dat mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte niet altijd voldoende begeleiding krijgen. Onder regie van Ingrado heeft de werkgroep ‘begeleiding bij stages en eerste stappen naar de arbeidsmarkt’ van de verbeteragenda  in samenwerking met o.a. SBB, expertisepunt LOB, BIOND, ECIO, professionals uit het mbo en met mbo-studenten (ervaringsdeskundigen) onderzocht welke informatiebehoefte er is. Dit om BPV-begeleiders nog beter in staat te stellen deze studenten te begeleiden tijdens de BPV.

Voorkomen van verzuim en voortijdig schoolverlaten

Iedere jongere heeft recht op onderwijs en ontwikkeling en verdient de best mogelijke begeleiding op weg naar de arbeidsmarkt of een passend vervolgtraject met een diploma. Goede BPV- begeleiding van mbo-studenten is hierbij van groot belang en voorkomt voortijdig schoolverlaten.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord