Instrument

Handreiking omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

25 juni 2021

Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals in het sociaal domein om armoede te signaleren en kinderen, jongeren en ouders in armoede te ondersteunen.

Medio 2019 tekende Ingrado het convenant met de alliantie tegen kinderarmoede. Kinderarmoede komt helaas nog steeds voor. Daarom ook brengen we graag de handreiking onder de aandacht hoe om te gaan met kinderarmoede in het sociaal domein.

Ook wij kunnen signaleren en agenderen, denk alleen maar terug aan de situatie die ontstond toen het onderwijs dicht ging tijdens de start van de pandemie. Doe iets met wat je ziet, laat je inspireren door het signaleringsinstrument en ga het gesprek aan.

Download de handreiking >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen