Artikel

Heb jij de vragenlijst over verhoging bedrag prioriteit 2 Inlichtingenbureau al ingevuld?

12 september 2023

Ingrado heeft alle coördinatoren van Doorstroomregio’s en Doorstroomsubregio’s een korte vragenlijst gemaild over de inkomensgegevens van voortijdig schoolverlaters. Daarin wordt hun reactie gevraagd op het voorstel om het bedrag dat het Inlichtingenbureau heeft gekoppeld aan prioriteit 2 te verhogen.

De taak van Doorstroompunten is om jongeren zonder startkwalificatie in beeld te hebben, te benaderen en te begeleiden. Veel Doorstroompunt-regio’s richten zich daarbij op de jongeren die geen of een laag inkomen hebben. Daarbij wordt de prioritering van het Inlichtingenbureau, in het bijzonder prioriteit 2, vaak als uitgangspunt gebruikt. Het Inlichtingenbureau koppelt prioriteit 2 aan jongeren die minder dan 300 euro per maand verdienen.

Ingrado en het Ministerie van OCW krijgen vanuit het veld regelmatig het signaal dat het bedrag dat aan prioriteit 2 van het inlichtingenbureau is gekoppeld, zou moeten worden verhoogd omdat de grens van 300 euro per maand te laag is om kwetsbare jongeren in beeld te krijgen. 

Het ministerie van OCW, het Inlichtingenbureau en Ingrado zijn hierover in gesprek gegaan en stellen voor om het bedrag dat op te hogen naar 580 per maand. Onder de doorstroomcoördinatoren peilen we nu of zij zich daarin kunnen vinden.

Als meer dan de helft van de doorstroomcoördinatoren die de vragenlijst invullen het daarmee eens is, wordt het bedrag aangepast door het Inlichtingenbureau.

We hopen dat alle doorstroomcoördinatoren de vragenlijst invullen. Als er doorstroomcoördinatoren zijn die de vragenlijst niet hebben ontvangen, kunnen zij dat melden bij info@Ingrado.nl. We sturen je de vragenlijst dan alsnog toe.

> Lees meer over de prioritering door het inlichtingenbureau

 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.