Onderzoek

Hoe gaan collega’s bij Werk en Inkomen om met het delen van persoonsgegevens?

6 april 2021

De komst van de AVG heeft in het sociaal domein geleid tot terughoudendheid bij het delen van persoonsgegevens, ook als er behoefte bestaat om die uit te wisselen. Onderzoekers van de Erasmusuniversiteit onderzochten hoe consulenten Werk- en Inkomen (WenI) hiermee omgaan.

In het sociaal domein zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om meer samenhang te brengen in de uitvoering van beleid. Tegelijkertijd is met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) meer aandacht gegeven aan het beschermen van de privacy van cliënten in het sociaal domein. Dat heeft in het beleidsveld geleid tot terughoudendheid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens, ook als er behoefte bestaat om persoonsgegevens uit te wisselen. Onderzoekers van de Erasmusuniversiteit onderzochten hoe consulenten die werkzaam zijn in het Werk- en Inkomensdomein (WenI) hiermee omgaan.

Verklarende factor
In dit onderzoek wordt op basis van (1) open interviews met consulenten en leidinggevenden uit het sociaal domein en (2) een vignettensurvey onder consulenten bij WenI geconcludeerd dat consulenten op verschillende manieren reageren op gepresenteerde dilemma’s rondom privacy en informatieveiligheid. Dé verklarende factor is de professionele oriëntatie van consulenten op de noden en de hulpvraag van de cliënt. Hoe groter de mate waarin een consulent bereid en/of in staat is daadwerkelijk aandacht te geven aan de noden en hulpvraag van de cliënt, hoe meer de consulent bereid is persoonsgegevens uit te wisselen.

Deze verscheidenheid in het delen van persoonsgegevens kan niet worden verklaard uit een gebrek aan hulplijnen naar kennis met betrekking tot privacyregelgeving, ervaren administratieve lasten of verschillen in aandacht die in organisaties wordt gegeven aan integrale dienstverlening en informatieveiligheid.

Twee aanbevelingen
Op basis van hun bevindingen doen de onderzoekers twee aanbevelingen. De eerste is dat als binnen uitvoeringsorganisaties de behoefte bestaat privacybelangen van cliënten te beschermen, kennisoverdracht niet volstaat en er een meer fundamentele cultuurverandering inclusief reflectie op de oriëntaties en drijfveren van consulenten moet plaatsvinden. De tweede is dat als de wetgever in het kader van integrale dienstverlening uitwisseling van persoonsgegevens wil faciliteren, aanvullende wettelijke grondslagen voor uitwisseling van persoonsgegevens wenselijk zijn, zoals thans in het kader van het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) wordt voorgesteld.

Benieuwd naar het onderzoek? Download het hieronder.

Downloads

  • pdf
    Dilemma’s bij gegevensuitwisseling in de frontlinie van de uitvoering van beleid in het sociaal domein + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen